Helsingin yliopisto

Tiedot

(1653) Claes Holstius Claudius Martini, Aboensis 1004. Vht: turkulainen porvari Mårten Holst ja N.N. († 1662). Respondentti Turussa 1653(?, Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 26.4.1656 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 5.6.1656. — Turun akatemian laulunopettaja, luultavasti myös Turun katedraalikoulun 1659. Samalla Turun akatemian deposiittori vuoteen 1666. Taivassalon kappalainen 1667. Lokalahden kirkkoherra 1672. † 1676.

Pso: 1659 Anna Claesdotter Brennerus (jäi leskeksi).

Poika: Ylistaron kappalainen Claes Holstius 2822 (yo 1679/80, † 1705).

Pojanpoika: Närpiön kappalainen, FM Israel Holstius 7492 (yo 1749, † 1808).

Lanko: Samuel Brennerus 1189 (yo (1657)).

Vävy: Taivassalon pitäjänapulainen Bertil Silenius 5082 (yo 1709, † 1734).

Sukulainen(?): rykmentinpastori Fredrik Holstius 4170 (yo 1695, † 1710).

Viittauksia: KA mf. ES 1924 (mm 11) Vehmaan käräjät 15.–16.9.1674 f. 30v, Vehmaan käräjät 8.–9.3.1675 f. 11 (Kyrkieheerden i Låkalax, Wyrdige och Högwällärde Mag: Claudius Holstius begärtte nu Annoteras, att saaken han hafwer emot sin Antecessoris [Ericus Jacobi Schraderus] Enkia om Prestegårdz Åkers illa Cultiverande ... Pastoris i Låkalax Enkia hustro Walborg Larsdotter), Taivassalon käräjät 6.–7.3.1677 f. 3v (Studenten Dn: Henricus Schraderus 1752 förekom nu och på Sahl: Mag: Claudij Holstij Arfwingars wegnar, gaff Rätten klageligen tillkenna, huruledes de nästledne Thomæ dagh igenom een heftigh wådeeld hade bortmist 2:ne Stugur een Bodh och een Kellare sampt andre hwsgerådz saaker); KA mf. ES 1845 (kk 7) Taivassalon käräjät 20.–21.7.1676 f. 61v (Sahl. M:r Claas uthi Låkalax); KA mf. ES 1925 (mm 12) Taivassalon käräjät 22.–24.5.1680 f. 33v (Johan Abrahamsson i Onnickma dömbdes nu att bethala till Sahl: Claudij Holstij Arfwingar. Myös 12.–13.7.1681 f. 57 ja 6.–7.10.1681 f. 72v Johann Abrahamssons ifrån Ånnickma bördzrät Oplystes nu Laghl: 3:ie gångenn för denn fordran á 174 D:r K: m:t som han till Sahl: M:r Claudj Holstij Erfwingars är Skylldigh blefwenn); KA mf. ES 1927 (mm 17) Taivassalon käräjät 6.–10.3.1688 f. 57 (Förekom Ryttmestaren Wälb: Thomas Starck befullmächtigadt af Probsten och Kyrckioherden i Biörneborgh Hög Ehrewyrdige och Höglärde Mag: Gabriele Fortelio på Sahl: H:r Claudi Holstij arfwingars wägnar berättandes huru såssom dheras älldre Broder Studiosus Dns: Claudius Holstius 2822 uthan sina medsyskons Förmyndares Consens Ånnickma Ryttare Hemman till Johan Dahlman försåldt. Jatkuu (mm 19) 19.–20.4.1689 f. 59 hans Omyndige Broder Fredrich Holstius ... dheras Syster Eva Holstia); KA mf. ES 1847 (kk 10) Ylim. käräjät Nousiaisissa 17.–18.10.1692 s. 490 (Sedan Sahl. Kyrckioheerden i Låkalax Mag. Claas Holstius genom döden warit afgången och des Enckia hustro Anna Claas dotter Siuk legat som Skedt för 16 Åhr Sedan). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 29 (VI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 167 (... i Töfsala prästegård på M:ri Claudij Holstij bröllop); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 149, 151, 346; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 144, (421); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 129; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 339, 361, 534. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 228 V#4382 (Claud. Holste, Ab.); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 168, 172; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 668 (Holstius Tab. 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 186; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3687D, 3903G, 3917R, 4382R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 59; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1018D, 1651R, 3774R, 3960H (vih. 29.5.1659), 4262.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Holstius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1004>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.