Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Gabriel Gjös Gabriel Simonis, Cumoensis 112. Vht: Kokemäen kirkkoherra Simon Göös (Simon Bartholdi, myös Cardiaster, yo Uppsalassa 11.11.1615, ‡ 1674) ja Elisabet Grelsdotter Mojerus. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Gabriel Simonis. Cumoënsis. | Vexillifer. — Kornetti.

Serkku: tilanomistaja Paraisilla Elias Cardiaster, myöh. Giösenstjerna U98.

Veli: rykmentinpappi Bertil Gjös 689 (yo 1648/49, † 1657).

Veli: Rauman pormestari Elias Gjös 1394 (yo 1659/60, † 1680).

Lanko: Huittisten kirkkoherra Anders Keckonius U62 († 1675).

Lanko: Mynämäen kirkkoherra Daniel Juslenius 722 (yo 1649/50, † 1691).

Lanko: Kokemäen kirkkoherra Gustaf Boge 767 (yo 1650, † 1688).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #19; KA mf. ES 1921 (mm 6) Kokemäen käräjät 8.–9.8.1645 f. 66 (Begerade Wördig Wällärde her Simon Bartholli Kyrckieherde här i Cwmå Sochn, optaga ett Ödes hemman i Tulckila, Under 5½ öres skatt, det Michil Matzson och tilförne a Ödhe optagit hade. Myös 30.–31.3.1647 f. 262v), Kokemäen käräjät 13.–14.11.1646 f. 187v (Kyrckieheerden Her Simon Cardiaster. 1650-luvulta kirkkoherran nimenä on käräjäpöytäkirjoissa Simon Göös); KA mf. ES 1923 (mm 9) Kokemäen käräjät 3.–5.7.1655 f. 72v (berättade at då Lijsa Pussoj hafwer fååt sin doom i Häredz Tingh Anno 1652 d: 4 9:bris på sin Exces och om Lönskalego mz Gabriell Göös); KA mf. ES 1924 (mm 11) Kokemäen käräjät 16.–17.1.1674 f. 4 (Till Kyrkieheerdens Sahl: H:r Simonis Göses Erfwingars begäran förmanttes nu Allmogen att lefwerera ifrån sig hwad een och annan kunna wara honom skyldige), Kokemäen käräjät 3.–5.2.1675 f. 22 (Enkians Nådheåhr); KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 22.–23.6.1680 s. 50 (Kyrckieherden uti Hwittis Ehrewyrd: och Wällärde H: Johan Keckonius inlade nu sin Moormoders Sahl: dygdesamma hust: Elisabetha Grelsdotters skrifwelse Daterat Eufraåminne d: 24 Maij nästleden till hans Moder dygdesamma hust: Carin Simonsdotter Göös ... förwaltningen af Karinoja hemman. Katso U62). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 4 (I); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #19. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 146 (Gjös Tab. VII); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 71 (Giös Tab. 4).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Gjös. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=112>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.