Helsingin yliopisto

Tiedot

(1658) Isak Lätt Isaacus Nicolai, Karislojoensis 1223. Vht nähtävästi: Sammatin Myllykylän Lätin ratsutilallinen Nils Olofsson ja N.N. (Beata?). Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 30.3.1658. Pöytäkirjoissa käsitellään 1658–59 Isakin veljen, porvari Anders Wägaren, perintökiistaa, jossa vastapuolena oli porvarin lanko, turkulainen ylioppilas Ericus Marci Utopaeus. — Ehdolla kapteeni Hans Ekelöfin kotisaarnaajaksi Perniöön 1659 ja Kemiön Sjölaxiin 1661. Keuruun kirkkoherra 1664. † Keuruulla 1686.

Pso: Maria Knutsdotter Wisius tämän 2. avioliitossa († 1704).

Pson edell. aviomies: Keuruun kirkkoherra Johan Roos 113 (yo 1640, † 1660).

Poika: Keuruun lukkari Nils Lätt 3236 (yo 1685, † 1715).

Poika: Isak Lätt 3295 (yo 1685/86).

Veljenpojan poika: tilanhoitaja Petter Willstedt 7952 (yo 1756/57, † 1780).

Lanko: Götan hovioikeuden asessori, FM ja MOT Mikael Wisius 42 (yo 1640, † 1669?).

Vertaa: Piikkiön kappalainen Erik Utopaeus 940 (yo 1652/53, † 1674).

Viittauksia: KA mf. ES 1882 (ll 5) Karjalohjan käräjät 10.–11.6.1672 f. 35v (Bruukzförwaltaren Wäl:tt Johan Thorwöste beswäradhe sig öfwer Olof Lätti i Myllykylä ... Olofz Son Nielss Olofssonn), Lohjan käräjät 14.–16.6.1669 s. 30 (Oluff Nilson Letti); ES 1893 (ll 29) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–18.6.1712 s. 358 (Myllykylän Lätin perinnöistä käräjöidään myös (ll 34) 27.9.1725 f. 893v ja (ll 41) 16.3.1732 f. 394); KA mf. ES 2000 (nn 62) Keuruun käräjät 12.–13.7.1665 f. 794v (Kyrkioherden H:r Isacus Nicolaij), Keuruun käräjät 2.6.1666 f. 970v; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Ruoveden ja Keuruun käräjät 3.–4.10.1670 f. 271, Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–19.2.1672 f. 432; KA mf. ES 1963 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–14.10.1675 f. 143 (Kyrkieheerden i Keuru wällärde H:r Isaacus Nicolai Let), Ruoveden ja Keuruun käräjät 21.–23.1.1678 f. 237 (Kyrkieheerden i Keuru Wällärde H:r Isaacus Lätt); KA mf. ES 1964 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 15.–17.9.1680 f. 872, 876; KA mf. ES 1964 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–18.1.1681 s. 92, Ruoveden ja Keuruun käräjät 4.–7.6.1681 s. 208; KA mf. ES 1965 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–10.9.1684 s. 1505; KA mf. ES 1965 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–11.2.1686 s. 51 (Emellan Kyrckioherden Sahl: H:r Isaac Lättz effterlåtne Enckia, dygdesamme Hust: Maria Knutzdotter, och Hindrich Manninen, sattes nu itt Laga wijte, at ingendera skall giöra den andra förfång på sine fiskiewatn, utan hwar bruke det watn, som han tillförene nyttiat hafwer), 51 (Till dygdesamme Matronas Hust: Maria Knutzdotters i Loila Suolagement, emoot den skada hon förledne höstas Åhr sedan lijdit genom ehn häfftig wåd Eldh, som för henne femb huus, och ehn stoor deel af Löös öhrer afbrände ... branstuudh), 54, Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–24.7.1686 s. 105, Ruoveden ja Keuruun käräjät 1687 s. 339 (Capellanen i Cuorewesi Wörd:ge H: Jöran Herptman 2599 insinuerade nu i Rätten Sal:ge Kyrkioherdens fordom Ehrewyrdige H: Isach Lättz effterlåtne Enckias dygdesamme hustru Maria Wisiæ sigh gifne fullmacht, att drijfwa saaken emot nu warandhe Pastoren i Keuru Ehrewyrdige H: Abrahamum Axelij 270), Ruoveden ja Keuruun käräjät 15.–19.3.1688 s. 695 (Capellanen H:r Johan Hortelius 2452 ... säger sigh för några Åhr sedan præceptorerat för bem:te Hustru Wisiæ barn), 708, 711; KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 19.–20.6.1691 s. 287, 292, 294; KA mf. ES 1967 (nn 9) Ruoveden ja Keuruun käräjät 16.–18.2.1692 f. 33; KA mf. ES 1967 (nn 10) Ruoveden ja Keuruun käräjät 20.–23.3.1693 f. 156, Ruoveden ja Keuruun käräjät 19.–20.6.1693 f. 279; KA mf. ES 1969 (nn 12) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–9.7.1695 f. 294; KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 7.–8.2.1698 s. 566. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 74 (XVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 108, 109–110, 116–117, 122, 141, 145; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 274, 486; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #65. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 283; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 187.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Lätt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1223>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.