Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Erik Ketarenius Ericus Pauli, Aboensis 124. Vht: turkulainen porvari Påvel Kiättare ja hänen 2. puolisonsa N.N. tämän 1. avioliitossa (pso 2:o raatimies Sune Olofsson). Ylioppilas Uppsalassa 1.11.1637 Ericus Pauli Aboensis. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Ketarenius Eric. Pauli _ 8. Oraatio 28.5.1643. Stipendianomus 21.2.1644. Respondentti 30.3.1644, pr. Jöran Alanus U9. Ylimmän luokan stipendiaatti (kl. 1644) – sl. 1644. Vihitty papiksi 1644. — Turun akatemian vt. deposiittori 1644. Tukholman suom. seurak. kappalainen s.v., kirkkoherra 1646. Tukholman konsistorin jäsen. Sauvon kirkkoherra 1661. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1642. Valtiopäivämies 1652. † Sauvossa 1664.

Pso: (jo 1650) Margareta Kaspersdotter Echman (elossa 1666).

Poika: Paraisten ent. kappalainen Erik Ketarenius 2206 (yo 1672/73, † 1708).

Lanko: Kasper Eichman 122 (yo 1640).

Vertaa: FM Johan Ketarmannus 21 (yo 1640, † 1653).

/ Stiernmanin Aboa literatassa (p. 27) ja Strandbergin herdaminnessa (I s. 92) nimenä on virheellisestä "Ericus Petri Ketarenius". /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 103a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (21.2.1644); KA valtakunnanregistratuura 10.11.1646 f. 628 (Collation för her Erico Pauli Ketarenio oppå Finske Pastoratet här i Stockholm), 13.3.1661 f. 28 (Collation på Finske Pastoratet här i Stockholm för H:r Toma Johannis 196 ... eftersåsom Finske Pastoratet här i Stockholm, förmedelst nu warande Pastoris wällerde H:r Erich Pauli Ketharenij promotion och befordran till Sagu pastorat i Finland, blifuer ledigt och vacant), 12.11.1664 f. 397 (Till Landzhöffdingen Erich von der Linde för framledne Pastoris i Sagu Herr Erich Ketharini effterleffwerska, att niuta taxan och andre uthlagors förskoning på sitt nådhe åhr); KA mf. ES 1844 (kk 3) Pöytyän käräjät 6.3.1643 f. 317 (Ericus Pauli, Fullmechtigadh aff M: Mickell Wexionio). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 6 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 66, 77, 103, 108, 134, 135, 142; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 253; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 88; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 173, 174, 215–216; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 316, 341, 352, 353, 472, 487; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 79; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 120. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 92; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 167 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 32); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 188; G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 93; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #146R, 2778D, 4372D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 29; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #219, 220R, 2124; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 79; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 150; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 76 (2005) s. 37 (TRO 6.6.1640); V. P. Toropainen, Påval Ketaran perilliset. Genos 77 (2006) s. 54; V. P. Toropainen, Turun porvariston keskinäiset verkostot vuosina 1549–1660. SSV 47 (2006) s. 200 (TRO 17.11.1645: 23).

Doria respondentti

Päivitetty 1.12.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Ketarenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=124>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.