Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Johan Ketarmannus Johannes Matthiæ, Cumoensis 21. Vht: Kokemäen Kiettareen ratsutilan omistaja, komissaari Matts Jakobsson ja Margareta Sigfridsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Johannes Ketarmannus. Cumoënsis. | Desig. Professor Aboëns. Kamariviskaali Anders Jakobssonin poikien kotiopettajana Turussa. Respondentti 8.6.1644, pr. Nils Nycopensis U20. Keskimmäisen luokan stipendiaatti – kl. 1644. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1644 – sl. 1649. Respondentti 19.4.1645, pr. Simon Kexlerus U7. Respondentti 28.2.1646, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 17.3.1647 pro gradu, pr. Jöran Alanus U9. FM 4.5.1647. Preeses 9.12.1648. Preeses 30.5.1649. Sai stipendin kolmen vuoden ulkomaista opintomatkaa varten 1649 ja matkusti aluksi Uppsalaan. — Oli ehdolla Turun akatemian apulaisen ja professorin virkoihin 1649–52 tulematta nimitetyksi. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1649. † Tukholmassa 1653.

Sisarpuolen poika: kornetti Hartvig Aejmelaeus 308 (yo 1642/43).

Oppilas: Gustaf Aejmelaeus 307; Hartvig Aejmelaeus 308.

Vertaa: Sauvon kirkkoherra Erik Ketarenius 124 (yo 1640, † 1664).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #4; KA mf. ES 1921 (mm 6) Kokemäen käräjät 13.–14.11.1646 f. 189 (förståndigh Matz Jacobsson i Kietara ... af sin Son D:no Johanne Ketarmanno), 189 (Framhades Een Lööss Kona Anna Johansdott:r i Ghrotila ... förebärandes att een Student Johannes Ketarmannus skulle wara barns fadher ... Nemden betygade att mehrb:te Johannes hafwer inthet warit Hemma stadder tå den tijdhen barnet ähr giordt, uthan i Åbo Academian); KA mf. ES 1922 (mm 7) Kokemäen käräjät 22.–23.8.1650 f. 68v; KA mf. ES 1538 (z 16) Turun RO 31.1.1646 s. 77 (Företrädde för Rätten een Studiosus Johannes Mathiæ och framteedde een Ransaakningh som den 29 eiusdem war hållin på Chiämnärs Cammaren emillan honom och een schriffware Jacob Thomasson Maskj), Turun RO 9.2.1646 s. 90. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 11 (M. Johannes Matth. Ketarmannus Cumoënsis Holmiæ obiit. Tätä edeltävä merkintä on päivätty 17. ja 23.5.1653 ja seuraava merkintä on kesäkuulta samana vuonna); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 6 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 34, 174, 178, 232, 241, 243, 251, 304, 306, 351–352, 353, 370, 394–396, 397, 400, 416, 422, 423, 425, 429, 467, 530–531; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 29 #33 (4.8.1649); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 53 #44 (18.6.1649); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #4. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 25; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #143G, 157R, 2064–2065P, 2067R, 2676R, 3891G, 4294D, 4299G, 4344G, 4348R, 4352G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 40; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #231R, 901, 1530, 1681R, 2125, 2126, 2145, 2147R, 2738R; U. Koskinen & V. Nissilä, Mustan Maijan ja hänen miehensä suku. Margareta Kettermanna ja Anders Äimä. Genos 83 (2012) s. 77.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses

Päivitetty 19.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ketarmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=21>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.