Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1661 Henrik Brenner Henricus Gabrielis, Ostrobotniensis 1465. * noin 1642. Vht: Närpiön kirkkoherra Gabriel Brennerus (Gabriel Henrici, yo Uppsalassa 9.1624, † 1694) ja Brita Knutsdotter Rudnesius. Ylioppilas Turussa sl. 1661 [Brennerus] Henr. Gabrielis [Ostrob _ 67]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1661] Henricus Gabrielis Brenner. | Handlings skrifvare 1670. Notarie 1680. Secreterare 1684. Assessor i Åbo Hofrätt 1685. död d: 23 Febr: 1689. Son af prosten och kyrkoherden i Nerpis Gabriel Henrici Brennerus och Brita Knutsdotter Rudnesius. Turun hovioikeuden auskultantti 1665. — Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri 1667, notaari 1675, sihteeri 1684, aatelittomien luokan asessori 1685. † Turussa 23.2.1689.

Pso: 1:o Katarina Larsdotter Brochius († 1682); 2:o 1686 Moiken Baltasarsdotter Wernle tämän 3. avioliitossa († 1708).

Pson edell. aviomies: rykmentinkirjuri Erik Sundelius, myöh. Sundell 832 (yo 1651, † 1665).

Eno: Matias Rudnesius 147 (yo 1640/41).

Serkku: Isonkyrön kappalainen Henrik Brennerus 675 (yo 1648, † 1689).

Serkku: ylioppilas Jakob Brennerus 1537 (yo 1662, † 1668).

Veli: saarnaaja Kuresaaressa Knut Brenner 1466 (yo 1661, † 1707).

Veli: Närpiön kappalainen Johan Brennerus 2113 (yo 1671, † 1697).

Poika: Vaasan kaupunginnotaari, raatimies Gabriel Brenner 3491 (yo 1688, † 1697).

Poika: Vaasan kaupunginnotaari Henrik Brenner 3492 (yo 1688, † 1708).

Poika: kokkolalainen kauppias, raatimies Lars Brenner 3493 (yo 1688, † 1721).

Lanko: Turun hovioikeuden nim. asessori Johan Wernle 585 (yo (1647), † 1692).

Lanko: Turun kaupunginsihteeri Karl Brochius 1007 (yo 1653/54, † 1678).

Vävy: Kalajoen kirkkoherra Pehr Calamnius 2883 (yo 1680, † 1722).

Vävy: Kokkolan kappalainen Jakob Falander 3731 (yo 1691, † 1714).

Vävy: Lohtajan kirkkoherra Johan Cajanus 4155 (yo 1695, † 1730).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 30b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #158; KA valtakunnanregistratuura 4.3.1684 f. 119 (Fullmacht för Notarien Hindrich Brenner, att wara Secret:e uti Åbo Hoff Rätt), 28.4.1685 f. 215 (Vocation till Secret. Hindrich Brenner att wara Assessor i Åbo Håff Rätt i Wassenij 212 stelle), 5.3.1689 f. 141 (Vocation till Joachim Schultz 1522 att wara Assessor i Åbo Hoffrätt, uti Hindrich Brenners ställe); KA mf. ES 1921 (mm 5) Närpiön käräjät 18.–19.1.1643 f. 286v (her Hans [Wasaeus] och her Gabriel [Brennerus] Caplaner i Nerpiss); KA mf. ES 1885 (ll 9) Tenholan käräjät 5.–6.3.1691 f. 57v (Assessorens uti den högl: Kongl: hofrätt Sahl: Henrich Brenners arf:r leto trijdie resan uplysa Bonäs frälsse hemman för den gäld som ryttmestaren Welb: Anders Rennerfelt dem skyldigh är, och ingen klandrade. Myös 14.3.1692 f. 47); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 1.–3.9.1664 (Caplan H:r Gabriel Brennerus wittnade); KA mf. ES 2080 (ss 4) Närpiön käräjät 25.2.–1.3.1681 s. 195; KA mf. ES 2081 (ss 6) Närpiön käräjät 28.–30.8.1684 s. 123 (katso 925); KA mf. ES 2087 (ss 20) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 17.–18.1.1698 s. 148 (ett uthaf Sahl: Kyrkioherden i Nerpis, H:r Gabriel Brenner uprettadt Testamentz Instrument, af d: 13 Februarj 1691 ... 2:ne stycken Testamentz Skriffter aff Sahl: H:r Johan Brenners Moder, Fordom dygdesamme hustru Brijta Knutz dåtter uthgifne); KA mf. ES 2030 (rr 9) Närpiön käräjät 18.–20.1.1655 f. 211. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 91 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 500; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 444; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 204 (23.12.1682, ‡ håffrätt notariens Brenneri hustru), 218 (3.4.1689, ‡); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #158. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 224 (Brenner Taulu 7); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1432 (Oikaisuja ja lisäyksiä); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 218; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #12D, 49D, 2599D, 3793D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #16; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #135D, 700H (vih. 13.6.1686), 2789H (vih. 13.6.1686), 3078H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Brenner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1465>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.