Helsingin yliopisto

Tiedot

24.10.1665 Kristian (myös Krister) Procopaeus Christianus Petri, Austro-Finlandus 1787. * Perttelissä 25.7.1646. Vht: Uskelan Perttelin kappalainen Petter Hemmaeus (Petrus Thomæ, † 1679) ja Margareta Larsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas (1659). Ylioppilas Turussa 24.10.1665 [Prochopæus] Christiern [_ 86]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 20.5.1669. — Perttelin kappalaisen (isänsä) apulainen 1669. Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Claes Ugglan rykm.) pataljoonansaarnaaja 1671, samalla kotisaarnaaja vapaaherra Lorentz Creutzin luona. Tukholman suom. seurak. kirkkoherra 1673 (virkaan 1675). Tukholman konsistorin jäsen 1675. Loimaan kirkkoherra 1676. † Loimaalla 10.5.1693.

Pso: 1675 Elisabet Thomaeus († 1728).

Appi: Tukholman suom. kirkkoherra Tomas (Thomas Johannis) 196 (yo (1641), † 1663).

Veli: Someron kirkkoherra Henrik Procopaeus 953 (yo 1652/53, † 1678).

Poika: Laitilan kirkkoherra Kristian Procopaeus 3547 (yo 1688/89, † 1705).

Poika: ratsumestari Gabriel Procopaeus, myöh. Christiansson 3548 (yo 1688/89, † 1715).

Poika: korpraali Erik Procopaeus 4076 (yo 1694/95, † 1710).

Poika: luutnantti Johan Procopaeus 4077 (yo 1694/95).

Poika: ratsumestari Karl Procopaeus (myös Christiansson) 4078 (yo 1694/95, † 1724).

Poika: kornetti Gustaf Procopaeus, myöh. Christiansson 5149 (yo 1710/11).

Vävy: Pälkäneen kirkkoherra Matias Lignipaeus 2529 (yo 1677, † 1711).

Vävy: Huittisten kirkkoherra Nils Idman 4388 (yo 1699, † 1750).

Vävy: kruununvouti, kornetti Henrik Callia 5080 (yo 1709, † 1773).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; KA valtakunnanregistratuura 14.5.1673 f. 79 (Collation för H:r Christian Procopæus på Finske Församblingen ... Pastoratet wed Finske Församblingen här sammestädes, förmedelst H:r Benedicti Qvivandri 1163 dödelige frånfälle, nu för denne tijden är vacant wordet), 7.4.1676 f. 66 (Collation för Gabriel Procopæo 1788 på Finska Församblingen här i Stockholm ... aldenstund Pastoratet wed Finska Församblingen här i Stockholm nu för tijden är vacant och ledig); KA mf. ES 1747 (cc 7) Ylim. käräjät Halikossa 29.11.1658 f. 367v–370 (sijn Brodher Christiernum om sin 10 Åhr, katso 1247); SSHY (TMA Ulvila:2a) Loimaan käräjät 30.–31.8.1677 f. 185 (Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H:r Christiernus Procopæus); KA mf. ES 1925 (mm 12) Loimaan käräjät 22.–24.3.1681 s. 121 (Kyrckioheerden här i LoimiJocki Ehrewyrdige och wällärde H:r Christianus Procopæus förekom och inlade Borghmestarens uthi Raumo Ehreboren och wälbet:de Johan Walstenij 1578 kiöpebreef Dat: LoimiJocki d: 26 Novembris sidstledne, förmälande, att han af ett moget och wähl betänkt modh, medh sin hustros Samtyckio, haf:r oplåtit, afstått och försålt bem:te Kyrkioheerde ett sitt Rytt:e hemman i Seppelä by här i Sochnen ... för Ettusendh och Twå Hundrade dahl:r Kopp:r m:t), 122, Loimaan käräjät 28.–31.5.1681 s. 175 (att Agnis Sigfredzdott:r i Kuritula, then ther för detta, för widhskepelse dömbdh och straffat ähr, skall kommit i rycht att hafwa nästledne dymbelwecka warit uthi Prästegårdz Fäähuuset, att trolla), 177; KA mf. ES 1926 (mm 13) Loimaan käräjät 25.–28.8.1682 f. 169, Loimaan käräjät 27.–29.11.1682 f. 209 (Seppälä), Huittisten käräjät 20.–24.9.1686 f. 869v (fyra Båckhuder och 3 st: Åhrs gambla Kalfskinner); KA mf. ES 1926 (mm 14) Loimaan käräjät 17.–19.10.1687 s. 353 (Prästegården); KA mf. ES 1927 (mm 18) Loimaan käräjät 6.–8.6.1689 s. 223 (Kyrckioheerden Erewördige och wällärde H:r Christer Procopæus), Loimaan käräjät 23.–25.9.1689 s. 388 (Kyrckioheerden Erewördige och wällärde H:r Christianus Procopæus); KA mf. ES 1937 (mm 47) Laitilan käräjät 20.–21.2.1708 f. 121v (Ryttmestaren Edell och Manhaftig Gabriel Procopæus opwiste för Rätta des Moders Probstinnans Mad: Elisabetha Thomeas fullmacht af d: 5 Febr: sidstl: att återfordra af Kyrckioherden här i Lethala Försambling Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Jacob Lignipoeus 4100 en Sölf:r Pocal och någre Böcker, som hon skall emot obligation länt dess Son framl: Kyrckioherden Christian Procopeus med de wilkor, att han dem innom en wiss tijdh återställa skulle); KA mf. ES 1968 (nn 11) Loimaan käräjät 28.–30.3.1694 f. 190v (Nåde åhrs Predikanten Wällärde H:r Gustafvus Salonius 3199 framkom, och uppå Kyrkioheerdens Sahl: H:r Christer Procopæj Enckias dygdesamma hustru Elisabetha Thomææ wägnar gaaf Rätten tillkänna, det en och annan af denne Sochnens inwånare, sedan Sahl: Kyrckioheerdens dödelige frånfälle, begynt wijsa sigh twära j deras skyldigheetz utgiörande), Loimaan käräjät 5.–6.11.1694 f. 564v; KA mf. ES 1969 (nn 12) Loimaan käräjät 26.–29.10.1695 f. 483; KA mf. ES 1969 (nn 14) Loimaan käräjät 6.–9.3.1697 f. 140 (dygdesamma hustru Elizabetha Thomæa ifrå Säppelä); KA mf. ES 1970 (nn 14) Loimaan käräjät 18.–19.10.1697 f. 516v; KA mf. ES 1974 (nn 25) Loimaan käräjät 17.–19.1.1706 s. 128 (Studenten Mons: Niels Prockman 4690 ... å Kyrkioheerdens Sahl: Procopæi Enkias dygdesamma Matrona Elisabeta Thomæas wägnar ifrån Seppälä), Loimaan käräjät 1.–2.6.1706 s. 865. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 113 (XXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 24 (XXVI); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 361 (14.5.1673). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 231; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1061 (Procopaeus Taulu 9); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 241 (Procopé Tab. 1); G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 95; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #28D, 990D, 1521D, 2743D, 3741G, 4221D; V. Procopé, Om släkten Procopé. Uppsatser VIII (1987) s. 90; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 122; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4957 (1716, leski), 5587 (1719, leski), 8930 (1715, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1499H (‡), 3099–3101, 3437H (‡); L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 246.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 21.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Procopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1787>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.