Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1699 Johan Gezelius nepos Johannes Johannis, Aboensis 4394. * Narvassa 6.5.1686. Vht: Turun piispa, TT Johan Gezelius 1785 (yo 1665, † 1718) ja Hedvig Lietzen. Ylioppilas Turussa kl. 1699 [Gezelius] Johan Episc Borg _ 225. Respondentti 18.6.1704, pr. Isak Pihlman 2136. Ulkomaanmatka Petter Tigerstedtin seurassa Hollantiin, Englantiin ja Saksaan 1704–07. Ylioppilas Greifswaldissa 4.10.1704 Johannes Gezelius Suecus. Respondentti Greifswaldissa 11.6.1705, pr. teol. prof. J. Fr. Mayer. Ylioppilas Leidenissa 3.1.1706 ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Ylioppilas Cambridgessa 9.3.1706. Ylioppilas Oxfordissa touko-kesäkuussa 1706. Ylioppilas Jenassa 26.10.1706 Gefelius‹!›, Joh., Narra‹!› Svecus. Ylioppilas Rostockissa 5.9.1708 Iohannes Gezelius Suecus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1711. TT h.c. Uppsalassa 23.2.1732. — Turun akatemian ylim. teologian professori 1710 tehtävänä avustaa isäänsä selitysraamattuteoksen kirjoittamisessa, toinen teologian professori 1720, samalla palkkapitäjänsä Sauvon kirkkoherra 1711–21. Oli isoavihaa paossa Ruotsissa vuodesta 1713. Porvoon hiippakunnan piispa 1721, samalla palkkapitäjänsä Taipalsaaren kirkkoherra 1721–33, Luumäen 1721–25, Sipoon 1724–33 sekä Lappeen 172(7)–33. Valtiopäivämies 1723 ja 1731 (22.2 alkaen). † Porvoossa 18.5.1733.

Pso: 1720 Helena Arnell († 1751).

Poika: laamanni Johan Gezelius, aatel. 1751 Olivecreutz 6248 (yo 1736, † 1804).

Vertaa: Tunan kirkkoherra Petter Tigerstedt 4209 (yo 1696, † 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 72b; KA valtakunnanregistratuura 2.6.1720 f. 53 (Inrikes civilexpeditionen, Till Stats Contoiret angående Professor Gezelii lön), 2.6.1720 f. 55 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Johan Gezelius, att wara Secundus Theol:æ Professor wid Åbo Academie ... medelst Professorens Alani 3244 dödelige afgång, den andra Theologiæ Professionen wid Wår Academie i Åbo är blefwen ledig), 18.10.1721 f. 102 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Johan Gezelius, att wara Biskop i Wiborgz och Kymmenegårdz Stifft ... medelst Biskopen Doctor David Lundz 2257 transport till Wexiö Stifft ledigt blefne Biskops Embetet i Wiborgz Stifft ... Wij härmed och i krafft af detta Wårt öpne bref och Fullmacht nådeligen welat förordna honom Johan Gezelius att wara Biskop i Wiborgz eller Nyslåttz och Kymmenegårdz Stifft uti åfwannämbde Biskopen David Lunds ställe), 7.3.1722 f. 81 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Gabriel Juslenius at wara 2:dus Theologiæ Professor wid Academien i Åbo ... medelst Johannis Gezelii 2987 befordran till Biskopzämbetet i Nyslottz Stifft Secunda Theologiæ Professio wid Wår Academie i Åbo är worden ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 292 (LIX); Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694–1789 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1904) s. 72; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 128 (11.3.1734, ‡); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #262; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 525; Die Matrikel der Universität Jena II 1652–1723 (bearb. v. R. Jauernig und M. Steiger, 1961–77) s. 295; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 152 #468; Die Matrikel der Universität Greifswald 1700–1821. Band 1 (hrsg. v. R. Schmidt und K-H. Spiess, 2004) s. 28. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 92; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 192; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 62; B. Schlegel och C. A. Klingspor, Svenska adelns ättar-taflor (1875) s. 86 (Gezelius Tab. 3); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #220; C. V. Jacobowsky, Svenska studenter i Oxford ca. 1620–1740. PHT 28 (1927) s. 129; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 546 (Olivecreutz Tab. 1); I. Seth, Universitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637–1815 (1952) s. 17; T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 812 (Olivecreutz Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #496D, 499D, 502D, 1355D, 1373D, 1465G, 1838D, 1840D, 1841D, 2352G (1697), 2935G, 2944G, 2945R, 3435D, 3445D, 3846G, 3931D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 209; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #1106; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 174; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5188 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1112, 1507, 1915; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 220; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 269.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gezelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4394>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.