Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1673 Jakob Lund Jacobus Johannis, Bjernoensis 2256. Vht: Perniön Latokartanon vuokraaja, rykmentinkirjuri Johan Jakobsson Lund († 1702) ja Margareta Davidsdotter Gyllenbögel. Turun katedraalikoulun oppilas 27.3.1671 (in cl. rect. circ. super., Jacobus Johannis Lund Biernoensis) – 10.5.1673 (testim. Jacobus Johannis Lund Biernoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1673 [Lund] Jac. Johannis [_ 110. 145]. Respondentti 30.4.1675, pr. Nils Tunander U170. Ylioppilas Uppsalassa 22.11.1677 Jacobus Lindh‹!›, pulchro Test. ornatus ex Acad. Aboensi Studiosus accessit, Finlandus. Uudestaan ylioppilas Turussa sl. 1679 [Lund Jac. Johannis _ 110. 145]. Respondentti 22.11.1679 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM 27.11.1679. — Turun akatemian 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1681. Perniön kirkkoherra 1684. Rovasti. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1688, saarnaaja 1691, synodaaliväitöksen preeses 1694. Valtiopäivämies 1693. ‡ Perniössä 24.2.1697.

Pso: 1680 Elisabet Gabrielsdotter Thauvonius (elossa 1724).

Appi: Perniön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 514 (yo 1645/46, † 1684).

Eno: Henrik Gyllenbögel 967 (yo 1653).

Veli: Växjön piispa, FM ja TT David Lund 2257 (yo 1673, † 1729).

Veli: sihteeri Isak Lund 2947 (yo (1681), † 1704).

Poika: Turun katedraalikoulun kollega Johan Lund 4508 (yo 1700).

Poika: hovioikeudenkomissaari Gabriel Lund 4862 (yo 1705, † 1732).

Sisarenpoika: Helsingin kirkkoherra Johan Wång 4094 (yo 1695, † 1728).

Lanko: kaunopuheisuuden professori, FM Isak Pihlman 2136 (yo 1671, † 1707).

Vävy: Rymättylän kirkkoherra, FM Johan Salmenius 3573 (yo 1689, † 1736).

Vävy: Rydaholmin kirkkoherra, FM Jakob Flachsenius 3830 (yo 1692, † 1733).

Vävy: Kruunupyyn kirkkoherra, FM Erik Cajanus 4048 (yo 1694, † 1737).

Vävy: Janakkalan kirkkoherra Arvid Gebhardt 4848 (yo 1705, † 1746).

Vävy: Harjavallan kappalainen Anders Flamenius 5934 (yo 1732, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 123a, 123a; KA valtakunnanregistratuura 19.7.1693 f. 418 (Til Ammiralitets Collegium om båtsmanshållet i Sago ock Biärno Socknar i Åbo lähn), 2.8.1693 f. 444, 10.8.1693 f. 466; KA mf. ES 1755 (cc 24) Perniön käräjät 11.–13.2.1697 s. 58 (framledne Kyrckioheerden Sahl. Högwällärde Mag: Jacob Lund), s. 60; Esko Karisalmen tiedonanto 18.4.2009 (Leski mainitaan vielä 1724, lähteenä KA mf. ES 3367–3368 (Sääksmäki 3) Tammelan ja Someron käräjät 9.–12.11.1724 f. 396v afl:ne Collegans [Johan Lund] Mohr Änckia Pastorskan Madam Elisabeth Tavonia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 141 (XXXIII), 168 (XXXVIII), 183 (XL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 29 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 37 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 12; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. (590), (623); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 416 passim (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 251; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 280 #302 (13.5.1680); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 5, 8; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. XIII; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 122 passim; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 155 (1671:I), 157 (1672:I), 159 (1673:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 403; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 152; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #874G, 973G, 985R, 986G, 999G, 2317G, 2329D, 3993G, 3994R, 4199D, 4221G; B. Godenhielm, Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind. Uppsatser VIII (1987) s. 121; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 116; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1271 (1713, leski), 1532 (1714, leski), 3953 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #52G, 95, 300H (prom. 1679), 602, 1004H (‡), 1217R, 1254G, 1923H (prom. 1679), 2433H (‡), 2492–2494, 2572H (‡), 2658H (prom. 1679), 3637, 3797H (‡), 3975R, 4453H (vih. 15.9.1680).

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Lund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2256>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.