Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1690 Johan Thorwöste Johannes Johannis, Nylandus 3662. * noin 1680. Vht: Fiskarsin patruuna Johan Thorwöste 582 (yo 1647, † 1712) ja Helena Rosendal. Ylioppilas Turussa kl. 1690 Thorwöst Joh. Joh. Nyl _ 185. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1696 – sl. 1698. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1699 – kl. 1705. Respondentti 14.11.1700 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Ylioppilas Uppsalassa 14.10.1701 Johannes J. Thorwöste Nylandus [Ex Acad. Aboënsi.]. Respondentti Turussa 2.5.1703 pro gradu, pr. Lars Tammelin 3106. FM 14.12.1703. Oraatio 26.4.1707. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Porvoossa) 1729. — Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1723–36. Fil. tiedek. promoottori 1729. — Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1707, fysiikan professori 1720, ero 1736. Samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1728 (virkaan 1729) ja Turun tuomiokapitulin jäsen 1729–36. Akatemian rehtori 1728–29. Taivassalon kirkkoherra 1736. † Taivassalossa 27.8.1750. ‡ Turkuun.

Pso: 1:o Brita Wetter († 1746); 2:o 1748 Katarina Rungén († 1788).

Poika: Petter Thorwöste 6071 (yo 1734, † 1782).

Lanko(?): FM Matias Rungén 7084 (yo 1745, † 1753).

Kaima: Johan Thorwöste 4296 (yo 1697/98).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194b; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 420 (10.10.1755, Til Venerandrum Consistorium i Åbo ang:de Domkyrkans monumenter uti det så kallade Thorvöstska huset); KA valtakunnanregistratuura 18.5.1707 f. 80 ([Fulmacht] för Mag. Johan Torwest til at wara Adjunctus Philosophiæ i Dan. Juslenii 3745 ställe), 7.1.1720 f. 3 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt ... Till Professor Physices wid Åbo acad. Adjunctus Philosophiæ därsammastädes Mag:r Johan Thorwöste i anseende till dess långl. tienst, lärdom och förfarenhet, som till samma Profession egentligen höra, efter den afledne Pehr Hahn 2187); KA mf. ES 3653, Vehmaan ja Ala-Satak. kihlak. perukirjat vol. 125, 1736–1775, f. 124 (4.7.1751). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 243 (L), 486 (Tillägg och rättelser. L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 580 (mainitaan eräs stud. Thorwöste); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 13, 44, 93, 128, 192, 244, 285, 295, 350, 376, 468, 481, 504; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 3, 10 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 49 passim; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #219; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 8; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 450 passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 37. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 129, 170; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 207; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 103 (Köpmannasläkter i Åbo, Thorvöst Tab. 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #130R, 136G, 861G, 3852R, 3930–3934P, 3931D, 3932D, 3934D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Taivassalo; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 118; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 167; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3668 (1715), 4780 (1716), 5191 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #201R.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 12.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Thorwöste. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3662>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Thorvöst, Joh. Joh. Nyl. p. 185 || Son af grufförvaltaren på Andskog och Fiskars Joh. Thorvöste. Stipendiat 1697–1705. Respondens 14.11.1700 (med ded. till sin far på svensk vers och lat. grat. af Joh. Henr. Thorvöst „fraterno affectu“, p. 208) u. Alander, 1703 pro gradu u. L. Tammelin. Magister 14.12.1703. Höll lat. tal „Pacis foedera“ mellan Karl XII och Fr. August, Ab. 26.4.1707. Filos. adjunkt 1707. Professor i fysiken 1720. Skrockfull och oskicklig. Inspektor för Nyl. nation 1730. Kh i Töfsala 1736. Död 1750 i Töfsala; begrafven i Åbo domkyrka. Skrifter, se Stjernm. p. 147; Elmgr. I, 103; Lidén; Marklin. Enl. prot. 11.10.1735 etc. författat en biblisk konkordans, oredig och oduglig.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 243.

Thorvöst, Joh.... Hans far (Joh.) i VII med tillägg.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 486.