Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1690 Johan Thorwöste Johannes Johannis, Nylandus 3662. * noin 1680. Vht: Fiskarsin patruuna Johan Thorwöste 582 (yo 1647, † 1712) ja Helena Rosendal. Ylioppilas Turussa kl. 1690 Thorwöst Joh. Joh. Nyl _ 185. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1696 – sl. 1698. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1699 – kl. 1705. Respondentti 14.11.1700 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Ylioppilas Uppsalassa 14.10.1701 Johannes J. Thorwöste Nylandus [Ex Acad. Aboënsi.]. Respondentti Turussa 2.5.1703 pro gradu, pr. Lars Tammelin 3106. FM 14.12.1703. Oraatio 26.4.1707. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Porvoossa) 1729. — Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1723–36. Fil. tiedek. promoottori 1729. — Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1707, fysiikan professori 1720, ero 1736. Samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1728 (virkaan 1729) ja Turun tuomiokapitulin jäsen 1729–36. Akatemian rehtori 1728–29. Taivassalon kirkkoherra 1736. † Taivassalossa 27.8.1750. ‡ Turkuun.

Pso: 1:o Brita Wetter († 1746); 2:o 1748 Katarina Rungén († 1788).

Poika: Petter Thorwöste 6071 (yo 1734, † 1782).

Lanko(?): FM Matias Rungén 7084 (yo 1745, † 1753).

Kaima: Johan Thorwöste 4296 (yo 1697/98).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194b; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 420 (10.10.1755, Til Venerandrum Consistorium i Åbo ang:de Domkyrkans monumenter uti det så kallade Thorvöstska huset); KA valtakunnanregistratuura 18.5.1707 f. 80 ([Fulmacht] för Mag. Johan Torwest til at wara Adjunctus Philosophiæ i Dan. Juslenii 3745 ställe), 7.1.1720 f. 3 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt ... Till Professor Physices wid Åbo acad. Adjunctus Philosophiæ därsammastädes Mag:r Johan Thorwöste i anseende till dess långl. tienst, lärdom och förfarenhet, som till samma Profession egentligen höra, efter den afledne Pehr Hahn 2187); KA mf. ES 3653, Vehmaan ja Ala-Satak. kihlak. perukirjat vol. 125, 1736–1775, f. 124 (4.7.1751). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 243 (L), 486 (Tillägg och rättelser. L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 580 (mainitaan eräs stud. Thorwöste); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 13, 44, 93, 128, 192, 244, 285, 295, 350, 376, 468, 481, 504; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 3, 10 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 49 passim; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #219; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 8; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 450 passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 37. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 129, 170; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 207; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 103 (Köpmannasläkter i Åbo, Thorvöst Tab. 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #130R, 136G, 861G, 3852R, 3930–3934P, 3931D, 3932D, 3934D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Taivassalo; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 118; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 167; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3668 (1715), 4780 (1716), 5191 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #201R.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 12.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Thorwöste. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3662>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.