Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1693 Aaron Hoffrén Aronus Henrici, Ostrobotniensis 3961. Vht: Iisalmen kirkkoherra Henrik Hourenius, myöh. Hoffrenius 655 (yo 1648, † ~1710) ja Elisabet Carlander. Ylioppilas Uppsalassa 22.7.1686 *Aaron Hofrenius Ostro-Bothniensis, sub informatione fratris. Ylioppilas Turussa sl. 1693 [Hoffrén] Aron. Ostrob _ 204. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1693] Aaron Hoffrén. Ups. dep. | Conrector Scholæ Cathedr. Aboensis 1695; deinde Pastor in Rautalambi 1698. Obiit 1720. Respondentti 13.12.1693 pro exercitio, pr. David Lund 2257. Respondentti 21.11.1694 pro gradu, pr. Johan Munster 2581. FM 26.11.1694. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1696. — Turun katedraalikoulun konrehtori 1695. Rautalammin kirkkoherra (Viipurin hiippak.) 1699. Rovasti 1702. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Viipurissa 1700. † 1718.

Pso: 1:o ~1695 Margareta Lindeman tämän 2. avioliitossa († 1697); 2:o ~1698 Maria Gertrud Arenfelt tämän 2. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Oriveden kirkkoherra, FM Johan Wanaeus 4406 (yo 1699, † 1746).

Kaima: sotilas Aaron Hoffrén 4320 (yo 1698).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 89a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #410; KA valtakunnanregistratuura 30.6.1697 f. 431 (Kyrckioherde Fullmackt för Aron Hoffréen ... medelst Johannnis Portani dödelige frånfälle Kyrkioherde Embetet wid Kautalambi och Holla Försambling är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.10.1684 s. 150 (Feltweblen Erich Johansson Arenfelt); KA mf. ES 1931 (mm 35) Ulvilan käräjät 6.–8.3.1699 s. 138 (Sahl: Inspectoren Oloff Edner ... Sahl: Edners Successore Matrimonii Conrectoren Mag:r Aron Hoffren); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Rautalammin käräjät 28.2.–1.3.1699 f. 387, 388v ([Kyrkioheerdens] Sahl: H:r [Johan] Portani Enkia dygdesamme Elisabet Hofrenia ... [des Broder] nu warande Kyrkioheerden Ehrewyrdig och högwäll:de Mag: Aron Hoffreen), 389; KA mf. ES 2006 (oo 7) Iisalmen käräjät 22.–24.11.1692 s. 238 (katso U333), Iisalmen käräjät 11.–14.10.1693 s. 537; KA mf. ES 2010 (oo 23) Iisalmen käräjät 3.–4.2.1709 s. 98 (katso 2834). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 264 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 452(?); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 303; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 89 (30.11.1695, Betalte con-rector wedh cathedr. scholan mag. Aron Hoffreen, i anledning af nya kyrkiolagen, för otijdigt sängelagh, 6 dlr.), 257 (11.11.1697, ‡ hustru och 2:ne barn); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #410; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #137; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 230. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 263; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 219; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 805 (Lithovius Taulu 11); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2333R, 2335G, 2336G, 2344G, 2605R, 2935D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6106; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 128; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 147; H. Soininvaara (†), Hoffrén-suvun Savon haara. Genos 64 (1993) s. 109; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #293H (prom. 1694), 665H (prom. 1694), 2474R, 2664R, 2770; K. Kukkanen, Armfelt olikin Arenfelt. Genos 72 (2001) s. 152.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Aaron Hoffrén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3961>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.