Helsingin yliopisto

Tiedot

1675/76 Abraham Thuronius Abrahamus Johannis, Satacundensis 2439. * Ikaalisissa 10.12.1659. Vht: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Henriksdotter. Porin triviaalikoulun oppilas 1668–74. Ylioppilas Turussa 1675/76 [Thuronius] Abrah. Johannis _ 120. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1675/76] Abraham Thuronius. Phil. Magister. | Con-Rector Scholæ Bioerneburg. Postea Pastor in Rimito hinc Præp. et Pastor in Cangasala. Respondentti 7.4.1677, pr. Jakob Flachsenius 787. Stipendianomus 23.12.1678. Respondentti 1.3.1679, pr. Mårten Miltopaeus 606. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1681 – kl. 1682. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1682 – sl. 1685. Respondentti 3.7.1685 pro gradu, pr. Anders Wanochius 2021. FM 21.7.1685. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1686 – sl. 1687. — Hämeenlinnan triviaalikoulun vt. rehtori 1688. Porin triviaalikoulun konrehtori 1690, Turun katedraalikoulun 1691. Rymättylän kirkkoherra 1692, Kangasalan 1701. Rovasti (1702). Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1696, saarnaaja 1701 ja 1709. † venäläisten kiduttamana Lempäälässä 1714.

Pso: 1:o 1688 Katarina Arenbeck († 1697); 2:o 1698 Maria Agricola tämän 2. avioliitossa († 1708); 3:o (jo 1711) Maria Elisabet von Burghausen tämän 3. avioliitossa.

Pson edell. aviomies 2:o: Rymättylän kappalainen Nils Kellmannus, myöh. Fontelius 1807 (yo 1665/66, † 1692).

Pson edell. aviomies 3:o: rykmentinmajoitusmestari Engelbrekt Eneskjöld 1825 (yo 1665/66, † 1700).

Pson seur. aviomies: ratsumestari Gustaf Adam von Qvanten 1984 (yo 1668, † 1727).

Appi: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola 415 (yo (1644), † 1669).

Vävy: Suoniemen kappalainen Jakob Leistenius 4902 (yo 1706, † 1754).

Vävy: Kangasalan kirkkoherra Petter Widbom 5072 (yo 1709, † 1749).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #212; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (23.12.1678, s.d.); KA valtakunnanregistratuura 24.7.1701 f. 572 (Fullmacht för Magister Abraham Thuronius att wara Kiörckioherde wid Kangsahla Pastorat uti Åbo Stift uti framledne Magister Johannis Thuronii 662 ställe), 13.7.1703 f. 263 ([Kyrckioherde fullmackt] för Lector Scholæ uti Åbo Mag. Anders Chydenius 3935 att wara Kyrkioherde uti Rimitto Pastorat i Åbo Stift, uti Abraham Thuronii ställe som är blefwen transporterat til Cangasala), 3.11.1721 f. 115 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Martinus Florin 3652 at wara Kyrkioherde wid Cangasala Pastorat i Åbo Stifft ... medelst magister Abraham Thuronii dödel. afgång Kyrkioherde beställningen wid Cangasala församling i Biörneborgs lähn och Åbo Stifft är ledig worden); KA mf. ES 1971 (nn 19) Kangasalan käräjät 2.–3.6.1702 f. 179 (Probsten och Kyrckioheerden här i Cangasala S:n höglärde Mag: Abraham Thuronius); KA mf. ES 1972 (nn 20) Kangasalan käräjät 17.–18.9.1703 f. 371; KA mf. ES 1973 (nn 21) Kangasalan käräjät 22.–23.9.1704 f. 477, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 6.–7.10.1704 f. 531v (H:r Probstens [Ehrewyrdige och Högwällärde Mag: Abraham Thuronius] Swågers Sahl: H:r Påhl Båges 1941 Barn, för hwillka han iempte Cappellanen i Cumo H:r Påhl Båge är Förmyndare); KA mf. ES 1975 (nn 26) Kangasalan käräjät 12.–13.3.1707 s. 453 (H:r Probstens Mag: Abraham Turonij Kärsta dygdesamma Maria Agricola); KA mf. ES 1976 (nn 28) Kangasalan käräjät 9.–10.3.1709 s. 408 (Hougberg); KA mf. ES 1854 (kk 27) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 26.–27.1.1709 f. 50 (Auditeuren Wälbetrodde Jacob Hougberg (katso 6650) föredrog Rätten, hurusom des hustrus Maria Fontelius, så wähl Fäder- som Mödernes Arff hoos des Stiuff Swärfader, Probsten och Kyrkioheerden uthi Cangasala Församling, Ehrewyrdige och Höglärde Mag: Abraham Thuronius är inneståendes). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 158 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 475; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 32, 110, 241, 293, 326, 383, 408, 470, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 90, 91, 156, 179, 185, 264, 317; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 165; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #212. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 155, 268; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 263, 274; H. Impiwaara, Antti Thuronius ja hänen sukunsa. SSV 26 (1942) s. 35; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #114D, 972R, 1457D, 1465D, 1853D, 2169D, 2190G, 2574R, 2619D, 2621D, 3379D, 4029G, 4038D, 4198R, 4209D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 161; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 115; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #5G, 1150R, 1372, 1373, 2028D, 2273G, 2597R, 3425H (vih. 26.1.1688), 4370R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Thuronius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2439>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.