Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Johan Bahn Johannes Adami, Nylandus 76. * kaksosena 16.7.1621. Vht: Raaseporin kreivikunnan vouti Adam Bahn († ~1652) ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 3.8.1636 Johannes Adami Nylandensis. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Adami Johannes _ 5. Respondentti 21.3.1645, pr. Jöns Terserus U15. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1645 – sl. 1646. Respondentti 17.4.1647 pro gradu, pr. Nils Nycopensis U20. FM 4.5.1647. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1647 – sl. 1648. — Sauvon vt. kirkkoherra (1647). Tammisaaren kirkkoherra 1649 (virkavahvistus 1650). Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1651. † Tammisaaressa 5.1657.

Pso: 1650 Katarina Svensdotter Vigelius tämän 1. avioliitossa († 1663).

Appi: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, professori, FM Sven Vigelius U3 († 1653).

Pson poika: Sven Drysenius, myöh. (1687) Ekeflycht 2844 (yo 1680).

Pson poika: Kirkkonummen kirkkoherra Johan Drysenius 2923 (yo 1681, † 1725).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 1a; KA mf. ES 1881 (ll 2) Karjaan ja Inkoon käräjät 2.10.1639 f. 271 (i Nerwaro D:ni Johannis Bahn uthi befallningzmannens w:t Adam Bans stelle), Kirkkonummen käräjät 26.7.1643 f. 250v (Framträdde S:ge Bårgmestarens, Anders Larssåns Enckias Fullmechtige i Helsingfors Stadh, Johan Bahn); KA mf. ES 1747 (cc 6) Sauvon käräjät 25.–26.10.1647 f. 228 (Jblandh andra ährenders förehafwande uplästes åthskillighe Kunngel: ordningar effter Vice Pastoris Clarissimi D:ni Magistri Johannis Bahns begeran, angående Presterschapz Ränttår), 229, 230, Sauvon käräjät 6.3.1648 f. 260; KA mf. ES 1172 (b 2) Tammisaaren RO 14.4.1649 (Kom för Rätta höghlärde h: Magister Johannes Bahn och kärde till borgerskapet Om Preste gårdz byggningh); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 7.8.1652 (Prestegårdz byggningar), Tammisaaren RO 27.11.1652, Tammisaaren RO 26.1.1653, Tammisaaren RO 29.7.1654, Tammisaaren RO 2.11.1657, Tammisaaren RO 17.3.1658 (Upbödh Höglärde D:ne Magisters änchias fullmechtige Joen Swenson Sal:e Erich Wulffz Nya gårdh, Om Någon hafuer klander der i), Tammisaaren RO 5.5.1658, Tammisaaren RO 17.7.1667 (Kom för rätten wäll:tt Ernest Bahn och fodrade aff wällärde herr Mathiam (katso 2844), dee saaker såm äre hans Sal:e broder Sonn Adam Johannes Bahn af witradh i den godhwillige förlijkningh och arfzschiffte såm är giort medh wällärde herr Madtzes egen samtyckio). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 2 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 1 (I), 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 159, 161, 185, 187, 191, 233, 242, 243, 251, 305, 306, 366, 397; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 87; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 20, 29, 35, 38, 46–47, 66, 74, 85, 89, 155, 157, 192, 207; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 259, 278; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 74; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #2. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 385; Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 578 (Bahne Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2683R, 2852D, 3892R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 41; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1845, 2759R, 3736R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Bahn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=76>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.