Helsingin yliopisto

Tiedot

1653/54 Gabriel Melartopaeus Gabriel Josephi, Kangasalensis 1020. Vht: Kangasalan kirkkoherra Josef Melartopaeus (Josephus Matthiæ, † 1654) ja hänen 1. puolisonsa Hebla Eskilsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1653/54 [Melartopæus] Gabr. [Josephi Cangasal _ 50]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Gabriel Melartopoeus. | Vice Judex Territorialis. — Halikon tuomiokunnan lainlukija 1667–80. Omisti Krouvin ratsutilan Marttilassa vuodesta 1672. Marttilan kirkonisäntä. † 1686.

Pso: noin 1668 Valborg Arvidsdotter (elossa 1689).

Velipuoli: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori, FM Simon Anglenius 72 (yo 1640, † 1654).

Veli: Perniön kappalainen Henrik Melartopaeus 1021 (yo 1653/54, † 1695).

Velipuoli: Kangasalan kappalainen Krister Melartopaeus 1869 (yo 1666/67, † 1693).

Lanko: Perniön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 514 (yo 1645/46, † 1684).

Lanko: Säkylän kirkkoherra Gabriel Collenius 956 (yo 1652/53, † 1680).

Lanko: Perniön kappalainen Pehr Voitelanus, myöh. Wanaeus 1175 (yo 1656/57, † 1691).

Lanko: Kangasalan pitäjänkirjuri Erik Lupularius, myöh. Humalainen 1357 (yo 1659/60).

Lanko: korpraali Samuel Olenius, myöh. Ohlström 1686 (yo 1664).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 129a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #80; KA mf. OS 490 (Ala-Satakunta II KOa 1b) Ulvilan käräjät 1.–5.2.1686 f. 172 (Lagläsaren W:t Gabriel Melartopæus fullmechtigat af fordom Befallningz Mannens Sahl: Erich Flodmans Enckia hustro Elin Jacobzd:r); KA mf. ES 1751 (cc 15) Marttilan käräjät 6.–7.10.1687 f. 231 (fordom Lagläsaren Sahl. Gabriel Melartopæi änckia hustru Walborg Arfwedzd:r); KA mf. ES 1752 (cc 17) Marttilan käräjät 14.–15.10.1689 f. 247v; KA mf. ES 1963 (nn 4) Kangasalan käräjät 25.–26.6.1644 f. 100v (Upbödz 1 gångon Påål Matzsons Arfflige hemman i Isåniemj, huilket Proubsten H:r Joseph Matthiæ för 80 D:r Enkelt K:m:t ähr sinnader till sig handla), Kangasalan käräjät 17.–18.6.1645 f. 181, Kangasalan käräjät 27.–28.10.1645 f. 212 (den Ny Kyrckianes bygning ... den gambla Kyrckian ähr nu mestedeells förfallen); KA mf. ES 2001 (nn 62) Kangasalan ja Oriveden käräjät 14.–16.2.1667 f. 1030v (Quartermest:n Jacob Sig:dsonn i Isoiniemj, framtädde den Högl: Konungl: Håffrätz Remissioriall, hwar han sig beswärat haf:r som skulle han sig något fast breff eller Sköttningh bekåmma, på det Hemmanet som han åboor, Medan Arffwingerne samma hemmet honom Uplåthitt, och han derföre sedermehra Utrustat haffwer, Så emedan bem: Jacob Sigffredsonn, icke haffuer låtitt effter lagh hemmanedt ähnu Uplyssa, eij heller sine skiäll för Häredz Rätten præsenterat, ähr och j Action medh sin Swåger Christopherum Josephj 1869, Om bemelte Issoiniemj hemmans besittiande, och nu på sin Syskons wägna inspråk giordhe, Hwarföre Oplysses samma hemman nu förste gångonn). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 11 (1654. 26 aug. D:nus Josephus M. P. et pastor in Cangasala obiit); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 25 (Gabriel Josephi), 460 (Gabriel Melarctopæus); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 341, 348, 351, 353, 375, 380, 490–491, 525(?); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 463 (isä); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #80. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 876 (Melart(opoeus). Satakunnan suku. Taulu 1); A. Takolander, Erik Gabriel Melartin. Hans liv och verksamhet I. SKHST 21 (1926) s. 1 ("Josephus Matthæi Melartopæus ... Josephus far var troligen den Matts Jacobsson, som under en mantalslängd år 1644 begagnar samma sigill och åtminstone 1650 var fogde. Huruvida han tillhörde den redan från föregående sekel bekanta åbolandssläkten Melartopæus ... har ej kunnat avgöras." Mainittu Matts Jakobsson toimii Ala-Satakunnan kruununvoutina 1640-luvulla); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 404; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2030.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Melartopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1020>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.