Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1658 Erik Stodius Ericus Erici, Aboensis 1215. Vht: eräs Turun Luostarikorttelissa asunut Erik Henriksson Stodius (professorin veli, † 1654) ja Juliana. Ylioppilas Turussa kl. 1658 [Stodius] Ericus Erici Ab _ 58. Respondentti 14.5.1662, pr. Enevald Svenonius 132. — Kiskon kirkkoherran apulainen 1668. Nauvon Seilin hospitaalinsaarnaaja 1674. † Seilissä 1702.

Pso: 1:o noin 1668 Kristina Pacchalenius († 1692); 2:o 1693 Elisabet Roos tämän 2. avioliitossa (elossa 1710).

Pson edell. aviomies: Turun kappalainen Per Hortelius 1976 (yo 1668, † 1687).

Appi: Kiskon kirkkoherra Tomas Pacchalenius U68 († 1679).

Appi: Keuruun kirkkoherra Johan Roos 113 (yo 1640, † 1660).

Setä: Naantalin kirkkoherra, professori, FM Martin Stodius U4 († 1676).

Poika: Messukylän kappalainen Krister Stodius 3871 (yo 1692, † 1739).

Lanko: Euran kirkkoherra Matias Langius 1213 (yo 1658, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 184b; KA mf. ES 1882 (ll 5) Tenholan ja Kiskon käräjät 11.–13.11.1671 f. 96v (Förekom D:nus Ericus Stodius och opå sin Swär Faders Kyrckie Heerden Wördighe D:ni Thomæ Pacalenij så och Samptlige Kisko Kyrckieby boers wägnar, klageligen föredrog rätten, den stoora och omäteliga skadhan och oförmodeligh Slaghregn och wattuflodh näst förledne den 14 julij dhem tillfogat haf:r, så att dhe thet Förmedelst icke allenast all Ståande och wäxande Sädh medh dess Halm sambt Lijn och Hamppa bådhe opå Prästebohls åker som bönderne hafwa måst Qwitt gånga, wthan och); KA mf. ES 1855 (kk 29) Nauvon käräjät 19.–21.2.1710 f. 78v (Stadz Fiscalen i Nåendahl Erich Stodius kärde, effter utwärkad skrifftelig stämning till des Stiuff Moder Elisabeta Roos, sampt öfrige Medarfwingar, som äre Medhiellparen i Korpo H:r Christian Stodius och Swågren Arrendatoren på Harashollm i Pargas Sochn Johan Jönsson, angående Arff effter des Fader framl:ne Pastoren i Siählö H: Erich Stodius, som aflijdit när bem:te Fiscal warit wid sine omyndige Åhr). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 75 (XVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 139 (25.11.1658), 159, 190, 486; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 6–7, 27, 122, 128, 310; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 232 (6.9.1692, ‡ Siähle hospitahls predikantens herr Erich Stodii hustru); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 12 (27.8.1702, ‡ Siählö hospitals predikanten h:r Erich Stodius). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 104, 395; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3703R, 3826D, 3997D, 4016D; A. Kolehmainen, Stodius-suvusta. Genos 67 (1996) s. 152; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #20, 812, 988, 3615R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Stodius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1215>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stodius, Eric. Erici Ab. p. 58 || Nämd i prot. 1658–63. Respondens 1662 u. Svenonius. Blef jurist?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 75.