Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1669 Henrik Schaefer, aateloituna 1693 Heerdhjelm Henricus Henrici, Aboensis 2033. * Turussa 15.7.1655. Vht: turkulainen kauppias, raatimies Henrik Henriksson Schaefer († 1668) ja Elin Pettersdotter Thorwöste. Ylioppilas Turussa sl. 1669 Scheferus Henr. Henrici. Herdenhjelm _ 99. Merkintä Indexissä Herdenhjelm, Henr. Henr. Schefer _ 99. Oraatio 1671. Ylioppilas Uppsalassa 1.12.1673 Henricus Henrici Schäfer Aboënsis ex Acad. patria | (Nob. Heerdhjelm). Svean hovioikeuden auskultantti 1675. — Sihteeri sotalaivastossa 1678. Sotatuomari (fältauditör) 1679. Vuorikollegion notaari s.v., samalla arkiston esimies s.v. Sotakollegion aktuaari 1685. Kamari- ja kauppakollegioiden kanneviskaali 1686. Aateloitu 1693. Revisiosihteeri 1697. Svean hovioikeuden varapresidentti 1702. † Tukholmassa (Klara) 10.9.1712.

Pso: 1682 Maria Jönsdotter Grubb († 1735).

Setä: Turun pormestari Johan Schaefer 299 (yo 1642/43, † 1683).

Eno: turkulainen kauppias Herman Thorwöste 581 (yo 1647, † 1685).

Veli: Gävlen kirkkoherra, FM Johan Schaefer 2034 (yo 1669, † 1725).

Veli: pietisti Petter Schaefer 2565 (yo 1677, † 1729).

Lanko: Perniön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 514 (yo 1645/46, † 1684).

Lanko: Paraisten kirkkoherra, FM Anders Hasselqvist 1906 (yo 1667, † 1700).

Lanko: kihlakunnantuomari Matias Grubb 2928 (yo 1681, † 1715).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 86a, 171a; KA valtakunnanregistratuura 1.7.1687 f. 377 (Till Stats Contoiret för frambledne Rådmannens i Åbo Hindrich Schefers effterlåtne Änkia om tillgifft på 115 D:r K:r m:t), 10.10.1688 f. 603, 19.2.1690 f. 98 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz angående Rådman Hindrich Schæfers Arfwingars rusthåld); KA mf. ES 2032 (rr 12) Iin käräjät 13.–17.7.1671 f. 642v (Lenssmans Casper Forbuses (katso U155) Hemman Carhula ben:dh om 2 Mantahl skatt Uplystess förste gången till den prætensions af betahlningh Rådmans i Åbo Sahl: Hindrich Scäffers änkia hafwer förmedelst hanss Caution för Sonen Jacob); KA mf. ES 2032 (rr 13) Iin käräjät 20.–24.3.1673 f. 220v; KA mf. ES 2033 (rr 13) Iin käräjät 8.2.1673 f. 393; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 22.7.1669. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 130 (XXX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 227; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 370; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 95 (19.8.1674, Uplästes Ill. Cancell. bref för stud. Henrico Schæfer [Aboens.] att få stip. duplex in fac. juridica. Resol. När rummet blir ledigt, uthlåter fac. jurid. hwad deras betänkiande är, och om någon är som närmare bör komma i consideration); Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 179 (4.10.1676, Bewilljades Henrico Schäffer testim.), passim. — R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 14; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 20; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 71 (Köpmannasläkter i Åbo, Schæfer Tab. 6); A. Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän (1899) s. 49; J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637–1857 (1909) s. 270; J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 605; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 522 (Heerdhielm); J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930) s. 72; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 196; J. Kleberg, Kammarkollegium 1634–1718. Svenska ämbetsverk VI:I (1957) s. 127; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #707D, 707G, 2742D, 3359D, 3852D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9133; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #806, 1882, 1883.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Heerdhjelm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2033>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Scheferus [Schæfer, Scheffer] Henr. Henrici Herdenhjelm (läs Heerdhjelm) p. 99 || Son af rådmannen i Åbo Henr Schæfer († 1668), bror till slutl. borgmästaren Joh. Henrici Scheffer († 1682); se p. 18. Född 1655. Student i Åbo; sedan i Upsala 1.12.1673. Höll i Åbo 1671 en orat. på grekiska (se Stjernm. Adels matr. II, 955). Auskultant i Svea hofr. 1675. Advokatfiskal i kammar- och kommersekollegium 1686. Adlad: Heerdhjelm 1693. Revisionssekreterare 1697. Vice president i Svea hofrätt 1702. Död 1712.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 130.