Helsingin yliopisto

Tiedot

1685/86 Johan Forssteen Johannes Petri, Helsingforsensis 3304. Vht: Viipurin kaupungin rahastonhoitaja, raatimies Petter Torstensson (kotoisin Itä-Götanmaalta, † 1677) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Hansdotter Westman tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1685/86 Forsten Joh. Petri Helsingf _ 167. Respondentti 2.1689, pr. Daniel Achrelius 1565. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1691 (Erik Indreniuksen sijaisena). Alimman luokan stipendiaatti sl. 1691 – sl. 1693. Turun hovioikeuden auskultantti. — Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri 1693, notaari (1697). Rannan, Jääsken ja Äyräpään kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1710. Pakeni Ruotsiin 1713. † paon aikana 1715.

Pso: 1696 Kristina Eriksdotter Tigerstedt († 1729).

Appi: Turun hovioikeuden asessori, professori, FK Erik Falander, aatel. 1691 Tigerstedt 794 (yo 1650, † 1697).

Isäpuoli: lääninsihteeri Erik Forsing 2036 (yo 1669, † 1687).

Eno: sotatuomari Kasper Westman 2417 (yo 1675, † 1689).

Velipuolen poika: Hans Burgman 4919 (yo 1706).

Tyttärenpoika(?): vääpeli Johan Henrik Neubohm 6573 (yo 1739, † 1776).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 66b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 9.6.1719 f. 100 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Johan Hage 5023, att wara Häradzhöfdinge i Wiborgz lähn ... medelst framl:ne Häradzhöfdingens Johan Forstens dödel:e afgång, Häradzhöfdinge beställningen i Wiborgz lähn är ledig worden); KA mf. ES 1847 (kk 10) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 17.–18.6.1692 s. 134 (Mons:r Johan Forsten förekom på Högwälborne Fru Helena Grasses wägnar); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 12.6.1689 (Student: Mons:r Johan Forsten Inlefwererade i Rätten sin Moders hust: Karin Hans d:rs förklaringh emot Hattståfferarens i Stockholm Mathias Persons fullmechtigh Carl Hambrius och emedan som fulmechtigen eij är ännu ankommen ifrån Wijborgh blef Saken till des ankompst upskutin); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 28.2.1694 s. 3 (Kyrckioheerden höglerde Mag: h:r Anders Ignatius 1904 och dess Stiuf Son Handlingzskrif: Hans Forsteen), Helsingin RO 20.8.1694 s. 58; KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 11.10.1697 s. 158 (angående Rusthållet Tönnö, katso 2036); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 16.2.1698 s. 26 (angående Rusthålletz Tönne lösn, som Befall: [Henrich Löfwing] af dem prætenderar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 216 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 55, 137, 142, 143, 205, 264, 322, 408, 444; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 367; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 118; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #201. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 611; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 204; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 311 (Burgman Taulu 1); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 48; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #27G, 58R, 4250G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8503; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #84R, 1331, 2521 (1686, Hans Pettersson Forssteen), 3882H (vih. 19.11.1696), 4173H (vih. 19.11.1696), 4389H (vih. 19.11.1696).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Forssteen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3304>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.