Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1687 Henrik Forbus Henricus Henrici, Ostrobotniensis 3464. * noin 1674. Vht: Oulun pormestari Henrik Forbus U155 († 1681) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Lithovius. Ylioppilas Turussa sl. 1687 [Fårbuss] Henr. Bothn _ 174. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1687] Henricus Forbus. | 1694 Magister Constitutus. Primo Pastor Cohortis Navalis in Carlscrona, deinde Pastor et Præpositus in Torneå, demum in Limingo 1730. obiit 1737. Disputationes ejus sunt: de talionis indole ex. exod. 21: 24 et de ostracismo. Ylioppilas Turussa uudestaan sl. 1693 [Forbus] Henr. Ostrob _ 203. Respondentti 27.10.1694 pro exercitio, pr. David Lund 2257. Respondentti 1694 pro gradu (Marklin), pr. David Lund 2257. FM 26.11.1694. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1696 ("M. Henr. Forsius"). — Sotilaspappi Wismarissa 1696. Vt. amiraliteetinsaarnaaja Karlskronassa s.v., vakinainen 1698. Alatornion kirkkoherra 1705, ero 1725. Rovasti 1713. Limingan kirkkoherra 1731. Kokosi isonvihan aikana talonpoikaisjoukkoja käyden useita kertoja venäläisten kimppuun. Harjoitti liiketoimintaa. Valtiopäivämies 1726–27 (Härnösandin hiippakunnan edustajana). Saarnaaja pappeinkokouksessa Kokkolassa 1732. † Limingassa 13.12.1737.

Pso: 1:o 1697 Magdalena Nagel; 2:o Brita Ulhegius tämän 3. avioliitossa; 3:o 1717 Margareta Forsman tämän 3. avioliitossa († 1754).

Pson edell. aviomies: Iin kirkkoherra, FM Kristoffer Alanus 2724 (yo 1679, † 1697).

Appi: Iin kirkkoherra Zachris Ulhegius 1850 (yo 1666, † 1695).

Lanko(?): Turun raastuvanoikeuden notaari Matias Humalander 3767 (yo 1691, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57a, 63a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #350; KA valtakunnanregistratuura 7.6.1705 f. 226 (Körckioherde fullmacht uti Torneå Stad för Magister Hindric Forbus ... medelst Gabriel Tuderii 853 dödelige frånfälle, Torneå Stadz och Sochns Pastorat är kommet att blifwa ledigt); KA mf. ES 2085 (ss 17) Mustasaaren ylim. käräjät 16.5.1695 s. 409 (Dawid Nagells Stiuf Sohn Johan Humalander, katso 3767); KA mf. ES 2038 (rr 29) Oulun ja Hailuodon käräjät 17.–18.8.1692 s. 109 (Sahl: Borgmestarens Henrich Forbuses E:ns dygdesamme Matronan hustru Margetha Lithovius Son Studiosus Dn: Henricus Forbus); KA mf. ES 2038 (rr 30) Limingan käräjät 8.–10.8.1693 s. 218 (Mons:r Henrich Forbus uppå Studiosi D:ni Olaj Ulhegij 3351 wägnar), 219. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 227 (XLVIII), 263 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 496; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #350; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #139. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 57 V#2367; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 185, 245; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 298; S. Cawallin, Lunds stifts herdaminne V (1858) s. 406; L. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne II (1923) s. 249; H. J. Boström, Alatornion ja Tornion kaupungin paimenmuisto Ruotsin vallan aikana. SSV 12 (1928) s. 48; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 221, 221; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #135D, 1557D, 2333G, 2335G, 2336R, 2367R, 2647G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Liminka; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6680; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 150; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #665H (prom. 1694), 1276, 2479R, 2489R; G. Carlquist (†), Lunds stifts herdaminne II:13A (2006) s. 47.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Forbus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3464>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.