Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1644 Anders Ulstadius Andreas Andreæ, Ostrobotniensis 419. Kotoisin Oulusta. Ylioppilas Uppsalassa 26.10.1641 Andr. Andreæ Ulostad. Ylioppilas Turussa sl. 1644 Ulostadius Andr Andr. Ostrob _ 23. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1644] Andreas And: Ulostadius. Upsaliæ depositus. | Publicavit 1:o Disputationem Politicam Prooemialem de Constitutione Politicæ, ejusdemq: materia rematiori Societate Conjugali, Paterna et Herili Ps. Wexionio 1646. 2:o Theoremata qvædam miscellanea Ps. Alano 1647. Magister factus 1647 d. 4. Maij.*) 1649. Rector Scholæ Uloënsis. Pastor in Ijo 1660. | *) Actum promotionis pulcra oratione hexametrica clausit gratias agens promotorum nomine, superioribus et auditoribus. Oraatio 4.12.1644. Respondentti 25.4.1646 pro exercitio, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1646 – kl. 1648. Respondentti 3.1647 pro gradu, pr. Jöran Alanus U9. FM 4.5.1647 ultimus. Oraatio 29.6.1648. — Oulun pedagogion rehtori 1649. Iin kirkkoherra 1660. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Kokkolassa 1660. † Iissä 1667.

Pso: Maria Larsdotter Lithovius (‡ 1690).

Poika: pietisti Lars Ulstadius 2817 (yo 1679, † 1732).

Poika: ylioppilas Anders Uhlstadius 2882 (yo 1680, † 1682).

Poika: lääninmaanmittari Gustaf Ulstadius 3271 (yo 1685, † 1705).

Lanko: Limingan kirkkoherra, FM Lars Limingius, myöh. (1668) Lithovius 1321 (yo 1659, † 1702).

Vävy: Siikajoen kirkkoherra Hans Forbus 2111 (yo 1671, † 1733).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 201a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #25; KA valtakunnanregistratuura 23.12.1647 f. 409 (Promotorial till Biskopen i Åbo för M. Andrea Ulstadio att förhielpas till Uhlo Stadz Rectorat); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin ylim. käräjät 17.2.1662 f. 184 (wthij Venærandi Consistorij fulmechtiges Reverendi D:ni Magistri Andreæ Ulstadi Närwaro), Iin käräjät 10.–12.7.1663 f. 272, Iin käräjät 12.–13.2.1664 f. 412v, 417, Iin käräjät 7.–9.7.1664 f. 429, Iin käräjät 9.–10.1.1665 f. 635, Iin käräjät 5.–8.7.1665 f. 689; KA mf. ES 2031 (rr 12) Iin käräjät 10.–11.2.1668 f. 125v (Hederlig och wällärde H:r Samuel Littovius 929 på framledne Kyrkioherdens uti Iio Mag: Andreæ änkias gudfruchtigh hustro Maria Lars dotters wägna Insinuerade uti Rätten förre häradzdoomarens Gabriel Liungssons af den 18 Julij 1639 Sochnens Män emellan om Laxfiskiedt i ällfwen ingångne transaction och förlijkningh), 126 (framledne Kyrkioherdens Sahl: Magistri Andreæ Ulstadij änkias, hustro Maria Larsdotters saak); KA mf. ES 2032 (rr 12) Iin käräjät 8.–10.7.1668 f. 153v, Iin käräjät 25.–27.2.1669 f. 306v, Iin käräjät 5.–7.7.1670 f. 429v, Iin käräjät 3.–4.2.1671 f. 627v; KA mf. ES 2032 (rr 13) Iin käräjät 20.–24.3.1673 f. 213v, Iin käräjät 1.–5.7.1673 f. 239v; KA mf. ES 2033 (rr 13) Oulun käräjät 8.–14.1.1674 f. 526; KA mf. ES 2033 (rr 14) Oulun käräjät 6.–8.9.1675 f. 195; KA mf. ES 2034 (rr 15) Iin käräjät 3.–5.7.1678 f. 151 (Kyrkiotiufnadt); KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 28.6.–1.7.1680 f. 172v; KA mf. ES 2037 (rr 25) Iin käräjät 17.2.1688 s. 145 (Wellerde H:r Hans Forbus ifrån Uhlo inlade i Retten på sin swärmoders Sahl: Kyrkioherdens her i Iiå Mag: Anders Ulstadii Enckia dygdesamme hustru Maria Larsdåtters wegnar een rest lengd på sin Sahl: Mans åhterstående Pastoralier); KA mf. ES 2037 (rr 26) Iin käräjät 15.–19.2.1689 s. 163. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 27 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 139 (Andreas Andreæ), 197 (Andreas Andreæ, Bothn.), 231 (Andreas Andreæ), 232 (Andreas Andreæ, Bothn.), 242 (Andreas Andreæ, Bothn.), 243 (Andreas Andreæ, Bothn.), 249, 251, 304, 306, 379, 595 (Andreas Andreæ); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 240; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 259, 291, 302, 377, 408, 419; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 93; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #25; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 79 #25 (Lisäyksiä ja oikaisuja); Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 111 (10.5.1643, Confirmerades nästskreffne stipendiarii ... Andreas Andreæ Ulostadius). — R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 125; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 203, 295, 299; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 263; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 225; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #154G, 156R, 1008D, 4345G, 4346R, 4352G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3907; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 33; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #258R, 285G, 786, 1653G, 1679R, 2122G, 4157, 4158, 4159; Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 159.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Ulstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=419>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.