Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Leidenissa 28.8.1636 Petter Thesleff Petrus Johannis, Viburgensis U65. * noin 1615. Vht: viipurilainen porvari, raatimies Hans Thesleff († 1615) ja Katarina Stråhlman tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Leidenissa 28.8.1636 Petrus Tasleef Finlandus. 21 [ann.], J. — Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherran sihteeri (1641). Helsingin oikeuspormestari 1643. Turun hovioikeuden kanneviskaali 1648, aatelittomien luokan asessori 1650. Samalla Raaseporin ja Hattulan kihlakunnantuomari 1653–54 sekä Pien-Savon kihlakunnantuomari 1654–63. Valtiopäivämies 1644. † Turussa 18.3.1663.

Pso: 1:o (jo 1644) Margareta Mårtensdotter; 2:o ~1650 Katarina Hansdotter Schmedeman († 1692).

Veli: Viipurin lukion lehtori, tuomiorovasti, FM Claes Thesleff U16 († 1666).

Poika: Turun ja Porin läänin maaherra, vapaaherra Johan Thesleff, aatel. 1697 Stiernstedt 1487 (yo 1661, † 1722).

Poika: Viipurin oikeuspormestari Petter Thesleff 2154 (yo 1671/72, † 1710).

Tyttärenpoika: käytännöllisen filosofian professori, FM Johan Munster 2581 (yo 1677/78, † 1714).

Lanko: ylipostitirehtööri, kanslianeuvos ja valtiosihteeri Johan Schmedeman 1894 (yo 1667, † 1713).

Vävy: turkulainen kauppias Herman Thorwöste 581 (yo 1647, † 1685).

Vävy: kaunopuheisuuden professori, FM Mårten Miltopaeus 606 (yo 1647/48, † 1679).

Vävy: lääninviskaali Johan Enholm 926 (yo 1652).

Vävy(?): Hauhon kappalainen Erik Herkepaeus 962 (yo 1652/53, † 1693).

Vävy: Vanajan kirkkoherra Elias Berg 2117 (yo 1671, † 1700).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 29.4.1643 f. 53 (Fullmackt för Petter Tessleff att wara Bårgmestare i Nye Helsingefors i Nylandh ... för detta Bårgmästaren i Nye Helsingefors Anders Larsson [Ehrendt], ähr för nogon tijdh sedan igenom döden afgången), 10.4.1647 f. 102 (Öpet breef för Petter Thassleef Borgmästere i Nye Hellsingefors i Finlandh, opå twenne hemman att besittia, medh hustru och barn effter honom odrifne etc.), 22.7.1653 f. 134 (Öpet bref och försäkringh för Assessoren i Åbo Hoff Rätt Peter Tesslef, att continuerligen niuta dhet Cronohemmanet Wanhalinna fritt för Rosstienst), 16.9.1653 f. 185, 16.5.1663 f. 100 (Till Åbo Hoffrätt om Nicolai Litzens (katso 1520) surrogation uthi Assess: S. Petter Thessleffs stelle), 21.6.1667 f. 94 (Frijheetz bref för Assess:s Thessleffs änkia hustru Chatarina Schmedman, att slippa Rustningen i sin Lijfztijdh för ett hemman i Åbo Lähn och Lundo Sochn ... hemmanet Wanhelinna), 21.6.1667 f. 100 (Till Cammar Collegium ... uppå hustru Catharina Schmedmans framledne Assessorens i Wår Åboske Hoffrät Petter Thesslefz änkias underdånigste ansökiande och i anseende till hennes stoora trånghmåhl nådel: resolverat att soulagera henne med någre medell till afrekningh på bemelte hennes Sahl: Mans resterande löhn), 13.7.1669 f. 132, 135 (hemmanet Wahnnelinna i Åbo Lähn Pikie häradh och Lunda Sochn belägit på lijfztijdzfrijheet), 23.6.1670 f. 414, 10.10.1682 f. 647 (Till Carl Falckenberg om tillgifft för Assessorens Tesleffs Enkia hustro Chatarina Schmedeman på någre böther); KA mf. ES 1720 (bb 5) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 10.–11.9.1660 f. 66; KA mf. ES 1832 (jj 3) Viipurin pitäjän käräjät 26.11.1640 f. 41v. — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 279; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 106 passim; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 153 (25.3.1663, ‡), 229 (10.4.1692, ‡ enkia). — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1298 (Thesleff Taulu 3); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 210; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 679 (friherrliga ätten Stiernstedt 1); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 296 (Thesleff Tab. 1); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 424; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1312D, 3892D, 3905D, 3923D, 4331D, 4363D, 4387D; Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 162 (Thesleff Tab. 25); L. Kurtén, Thesleff. Genos 37 (1966) s. 82; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #884D, 1088D, 1534D, 1917D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.2.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Thesleff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U65>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.