Helsingin yliopisto

Lähteet

Kunkin ylioppilaan artikkelin lopussa luetellaan keskeiset lähteet, joihin artikkelissa esitetyt tiedot perustuvat, mutta useimpien ylioppilaiden tietoihin on löydetty täydennyksiä myös muualta. Viittausten ulkopuolle jätetyistä painamattomista lähteistä on mainittava erityisesti kirkonkirjat, Suomen Sukututkimusseuran historiakirjajäljennökset (Mustat kirjat) sekä niistä tallennettu HisKi-tietokanta, joka on käytettävissä seuran verkkosivujen kautta. Jossain määrin tietoja on etsitty myös Suomen asutuksen yleisluettelosta ja henkikirjoista. Virkatietoihin on löytynyt joitakin täydennyksiä erinäisistä Kansallisarkiston kokoelmista.

Lähdeviitteissä mainitun kirjallisuuden lisäksi on apuna käytetty esimerkiksi K. G. Leinbergin ja Kaarlo Wirilanderin toimittamia matrikkeleita ja luetteloita sekä mm. paikallishistorioita, joissa esiintyy yleensä lukuisia ylioppilasmatrikkelin henkilöitä. Tietojen tarkennuksia on löytynyt myös 1600-luvun kirjallisuudesta, johon viitataan yleensä välillisesti bibliografioiden kautta.