Helsingin yliopisto

Tiedot

1640/41 Per Wallenius, myöhemmin Walstenius Petrus Johannis, Finno 146. Vht: Loimaan kirkkoherra Johan (Johannes Petri, † 1658) ja Anna Johansdotter Limingius. Ylioppilas Uppsalassa 21.10.1638 Petrus Johannis Valenius Finno. Ylioppilas Turussa 1640/41 Walenius Petr. Johannis _ 9. — Loimaan kirkkoherran (isänsä) apulainen (1643). Loimaan kappalainen noin 1650, kirkkoherra 1658. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1660. † Loimaalla 1675.

Pso: Helena Agricola.

Veli: Turun hovioikeuden asessori Jakob Wallenius, myöh. Walstenius 266 (yo (1642), † 1694).

Poika: kihlakunnantuomari Johan Walstenius, aatel. 1693 Wallensteen 1578 (yo 1662/63, † 1727).

Poika: Vehmaan kirkkoherra, FM Kristian Walstenius 1579 (yo 1662/63, † 1712).

Poika: Petter Walstenius 2730 (yo 1679, † 1715).

Poika: Naantalin pormestari, kihlakunnantuomari Jakob Walstenius 3475 (yo 1687/88, † 1710).

Sisarenpojan poika(?): Punkalaitumen kappalainen Johan Bjugg 3020 (yo 1682/83, † 1730).

Lanko: Taivassalon kirkkoherra, professori, FM Petter Bergius 4 (yo 1640, † 1691).

Lanko: Pälkäneen kirkkoherra Arvid Rothovius 81 (yo 1640, † 1670).

Lanko: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola 415 (yo (1644), † 1669).

Lanko: Loimaan kappalainen Johan Brunlöf 503 (yo 1645/46, † 1661).

Lanko: Kangasalan kappalainen Johan Utter 530 (yo (1646), † 1670).

Lanko: Pälkäneen kirkkoherra Matias Lignipaeus 556 (yo 1646/47, † 1699).

Lanko: Taivassalon kappalainen Anders Almannus 1299 (yo 1658/59, † 1677).

Lanko: Loimaan kirkkoherra Matias Rungius 1312 (yo 1659, † 1715).

Vävy: Kuopion kirkkoherra, FM Johan Salmenius 1561 (yo 1662, † 1683).

Vävy: Rymättylän kirkkoherra, FM Håkan Pihlman 2135 (yo 1671, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1921 (mm 5) Loimaan käräjät 27.–28.3.1643 f. 306 (Kyrckieheerdes i Loim Jåkj Wördigh och Wellärde her Johans schrifwelsse ... be:te Kyrckieheerdes Coadjutoris och Sons her Peers witnes skrifft ... den 29 Decembris 1642), 307; KA mf. ES 1922 (mm 7) Huittisten käräjät 26.–28.2.1652 f. 332v, Loimaan käräjät 23.–24.4.1652 f. 390 (Iblandh andra saaker och ährander, tå offentelighenn för een sittiande rätt företrädde, Erich Sigfredzsonn i Tårckala by, och öffwerliudh förkunnade sigh hafua i laga Kiöp aff Frij willie och Wällbetänckt Modh medh sin Hustrus och barns goda ja och samptyckio, hade sådandt såldt och opdragit, Caplan i åfwanb: Sochen, Hedherligh och Wällärdh H: Peer Johannis sit arfwe godz och Uhrminnes gamble Skatte Hemman, Seppällä by Under Fem och half öre Skatt, Mantall 1, för Tuuhundrade Femton D:r Enkelt Kopp:r m:t); KA mf. ES 1923 (mm 9) Loimaan käräjät 3.–4.9.1655 f. 227v (Effter Cappelans, Her Päärs Walstenij i Seppälä, och hans Nabors Johan Staffansons begäran), Loimaan käräjät 22.–24.10.1657 f. 503 (Kyrckioheerden, Wyrdigh och Wällärde her Johan Petri, sampt Caplan her Peer Johannis ... Caplanen och hans Käre Hustru); SSHY (TMA Ulvila:2a) Loimaan käräjät 22.–25.11.1664 f. 5 (Saligh Kyrkioherdens H:r Johan Petri Enkias hust: Anna Johansdotters); KA mf. ES 1750 (cc 13) Marttilan käräjät 22.–23.1.1685 f. 9 (Erästä hevoskauppaa koskevassa jutussa Jakob Mattsson Karhunojalta väittää, että Johan Henriksson Holst olisi esiintynyt Loimaan edesmenneen kirkkoherra Walsteniuksen poikana, joka on opiskellut Ruotsissa. Holst kiistää. Käsittely jatkuu KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 13.–14.2.1685 f. 16v). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 12 (1658. Januarii, D:nus Johannes Petri Pastor Loimijokiensis vitam deseruit. 14 Febr. sepultus); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 12 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 45 (9.2.1642); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 89; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 118 passim (isä), 118–119, 130, 132, 132–133, 134, 140, 152, 163, 168; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 376, 377, 399, 400, 416, 517; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 82; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 229. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 231, 233; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 662 (Wallensteen Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #698D, 4299D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7004; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 78; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1251D, 2422D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Walstenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=146>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.