Helsingin yliopisto

Tiedot

1693/94 Lars Qvist Laurentius Nicolai, Björneburgensis 3978. Kastettu Porissa 20.2.1676. Vht: Porin tullinhoitaja, raatimies Nils Larsson Qvist († 1709) ja Sara Kristiansdotter. Ylioppilas Turussa 1693/94 [Qvist] Laur. Björneb _ 204. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1693/94] Laurentius Qwist | Mag: Phil: | Past. in Lillkyro Botniæ Orient. | obiit A:o 1714. Respondentti 20.4.1698 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Respondentti 5.12.1700 pro gradu, pr. Isak Pihlman 2136. FM 14.12.1700. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 13.10.1701. — Apulaispappi (komministeri) Lapväärtissä 1701, vt. kirkkoherra 1702. Rykmentinpastori 1703. Vähänkyrön kirkkoherra 1705. Pakeni sotaa 1714. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Kokkolassa 1706. † pakomatkalla Torniossa 1714.

Pso: 1:o (jo 1702) Margareta Beckman; 2:o 1705 Kristina Biugg tämän 2. avioliitossa († 1706); 3:o 1707 Brita (elossa 1713).

Pson edell. aviomies: Vähänkyrön kirkkoherra Johan Saarman 2298 (yo (1673), † 1704).

Appi: Lapväärtin kirkkoherra Johan Beckman 1467 (yo 1661, † 1702).

Appi(?): Vaasan kirkkoherra Jöran Bjugg 1535 (yo 1662, † 1709).

Veli: ylioppilas Erik Qvist 3527 (yo 1688, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #369; KA valtakunnanregistratuura 12.10.1703 f. 306 (Regements Predikants fullmakt för Mag. Laurentius Quist ... medelst Jacob Weranders 4008 befordran til Lappfierds Sochns och Christinæ Stads Pastorat i Österbottn, Regements Predikants beställningen wid General Majorens Carl Leonhard Muller von der Lühnens anförtrodde Infanterie Regemente är kommen at blifwa ledigt), 25.5.1705 f. 215 (Kyrkioherde fullmacht för Predikanten Magister Laurentius Twist till att wara Kyrkioherde i Lill Kyro Pastorat i Åbo Stifft uti framledne Johan Sarmans 2298 ställe), 10.9.1720 f. 107 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Johan Gumse 4446 att wara Kyrkioherde wid Lillkyro Försambl. i Österbottn. ... medelst Laurentii Qvists dödelige frånfälle Lill Kyro Pastorat uti Österbottn är wordet ledigt); KA mf. ES 2089 (ss 23) Lapväärtin käräjät 12.8.1701 s. 710; KA mf. ES 2089 (ss 24) Lapväärtin käräjät 10.2.1702 s. 117 (Pastoris Loci Ehrewyrdige H:r Johan Beckmans K: Måg Mag:r Laurentius Qwist); KA mf. ES 2090 (ss 24) Lapväärtin käräjät 8.9.1702 s. 1043 (Vice Pastor Mag:r Laurentius Qwist), Närpiön käräjät 10.–11.9.1702 s. 1085 (Sahl: H:r Pastoris Jacobi Hollmii här underskrefne Arfwingar ... Laurent: Qwist); KA mf. ES 2090 (ss 25) Lapväärtin käräjät 25.–26.8.1703 s. 698 (Vice Pastoris Mag: Laurentii Qwists skrifft); KA mf. ES 2092 (ss 28) Vähänkyrön käräjät 1.–3.2.1706 s. 105 (Pastor loci Ehrewördige Mag: Laurentius Qwist protesterar att bonden Erich Puoteli uti Sälkimäcki hafwer sin gård aldeles när in uppå Prästgårdz huusen, förseendes sine huus med elak taak weed och halm så att Pastor fruchtar dess medelst någon Eldzwåda hända torde); KA mf. ES 2092 (ss 29) Vähänkyrön käräjät 4.–5.3.1707 s. 413; KA mf. ES 2093 (ss 30) Vähänkyrön käräjät 5.–7.3.1708 s. 372; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 26.2.1700 s. 18. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 266 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #369; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #269. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 72; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 213; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #109R, 139D, 2641D, 2649G, 2934R, 4026G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 226; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 161; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #203R, 293, 909H (prom. 1700), 992, 2523H (prom. 1700), 3075R.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Qvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3978>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.