Helsingin yliopisto

Tiedot

(1645) Henrik Tavast, aateloituna 1664 Tavastén Henricus Henrici, Aboensis 475. * Turussa 1620-luvulla. Vht: turkulainen kauppias, raatimies Henrik Mattsson Tavast († 1667) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Respondentti Turussa 3.5.1645 pro exercitio, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 10.4.1647 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 4.5.1647. — Kenraalikuvernementinkanslian esittelijä 1648. Kuninkaallisen kanslian Suomen toimituskunnan esittelijä 1655, ero 1693. Aateloitu 1664. Etelä-Suomen laamannikunnan laamanni 1697, ero 1703. † 6.10.1706.

Pso: 1657 Anna Hansdotter Meisner († 1669).

Veli: Pyhäjoen kirkkoherra Johan Tavast 736 (yo 1649/50, † 1689).

Poika: kapteeni Henrik Johan Tavastén 2282 (yo 1673).

Poika: Karl Tavastén 2283 (yo 1673).

Poika: kuninkaallisen kanslian kopisti Johan Gabriel Tavastén 2284 (yo 1673, † 1708).

Sisarenpoika: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Gustaf Schilling 1590 (yo 1662/63, † 1696).

Veljenpoika: helsinkiläinen porvari Gabriel Tavast 2105 (yo 1670/71, † 1702).

Veljenpoika: kihlakunnantuomari Jakob Pontus Tavast, v:sta 1687 Tavaststjerna 2497 (yo 1676, † 1716).

Sisarenpoika: Erik Galle 2835 (yo 1680).

Sisarenpoika: Siuntion kirkkoherra Gabriel Teudschovius 4305 (yo 1698, † 1729).

Lanko: tukholmalainen sihteeri Hans Meisnerus, myöh. Meisner 1176 (yo 1656/57, † 1680).

Vertaa: Mynämäen kirkkoherra, professori, FM Erik Justander 483 (yo (1645), † 1678).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 9.3.1655 f. 162 (Vocation till Finske Referendariaten för Heinriko Tawast), 1.3.1664 f. 10 (Skiöldebref för Referendarien Hindrich Tawasteen), 26.6.1667 f. 110 (Till General Gouvern:n i Finlandh H:r Herman Flemmingh, för Secret:n Tawasten och hans medh arfwingar att blifwa befrijade för 10:de penningens afgifft vti arfwedelen effter bemelte Secret:s Fadher i Åbo), 19.3.1669 f. 31 (Till Cammar Colleg. för Secret:e Tawasteen), 3.9.1669 f. 216, 1.12.1671 f. 211, 20.4.1697 f. 186 (Lagmans fullmackt för Hindrich Tafwasteen ... medelst Laghmannens Johan Giöös (katso 3363) dödelige frånfälle Laghmans beställningen uti Södre finne Laghsagu är kommen att blifwa vacant och ledigh), 30.1.1701 f. 90 (Till Justitiæ Revision i Stockholm swar, att Lagman Tawasten för i åhr jämwähl får bruka Substitut ... efter som han dels för dess Fattigdom och af ålder påsamkade skröpelige tillstånd, dels för någre dess angelägne Rättegångz processer ännu intet kan komma öfwer till Finland). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 251, 260, 369 (28.6.1648, isä); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 142 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 45 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 67 passim. — R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 48; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 45; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 269; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 97 (Köpmannasläkter i Åbo, Tavast Tab. 2); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 479 (Tawast Tab. VI); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 201 (Tawastén Tab. 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 198; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4290R, 4344R; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1169 (Tawast Tab. 2); A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 41; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #639, 1587R, 1715R, 3235D, 3731, 3732; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 678.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Tavastén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=475>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tavast (Tavastén), Henr. Henrici Ab. – Son af handl. Henr. Tavast i Åbo. Född på 1620-talet. Kallar gr. Jak. De la Gardie sin fars, och sonen Magn. Gabr. De la Gardie sin egen välgörare. Respondens 26.4.1646 o. 10.4.1647 u. Vexionius. Magister 4.5.1647. Tjenstgjorde i kgl. kansliets finska expedition 1648. Referent der, då han adlades 1664: Tavastén. Lagman i Söderfinne 1697. Död 1706. – Till detta rektorat?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19.

Tavast, Henr... Fadren (Henr.) † 1627.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5.