Helsingin yliopisto

Tiedot

(1657) Jakob Tammelinus Jacobus Laurentii, Finlandus 1182. Vht (Pousar 1978): Tammelan kirkkoherra Lars Aboicus (Laurentius Petri, † 1671) ja hänen 2. puolisonsa Brita Larsdotter tämän 2. avioliitossa. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 18.3.1657. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1658 – kl. 1659. Respondentti 1659 (Marklin), pr. Anders Thuronius 663. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1659 – sl. 1660. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1661 – kl. 1665. Respondentti 31.1.1663, pr. Enevald Svenonius 132. Respondentti 2.4.1664 pro gradu, pr. Axel Kempe 168. FM 24.5.1664. † Turussa 16.4.1665.

Serkku: Vihdin pitäjänapulainen Per Boterus, myöh. Aquilinus 443 (yo 1644/45, † 1676).

Serkku: ratsumestari Henrik Ekestubbe 1049 (yo 1654/55, † 1694).

Veli: Lohjan kirkkoherra, FM Gabriel Tammelin 1265 (yo (1658), † 1695).

Velipuoli (eri isä ja äiti): Tammelan kirkkoherra Isak Tammelinus 822 (yo (1651), † 1693).

Velipuoli (eri isä ja äiti): Saloisten nimismies, raatimies Johan Tammelander 1424 (yo 1660/61, † 1702).

Lanko: Paimion kirkkoherra, FM Henrik Florinus 799 (yo 1650, † 1705).

Lanko: Vihdin kirkkoherra Johan Procopaeus 1247 (yo (1658), † 1697).

Viittauksia: KA mf. ES 1922 (mm 6) Loimaan käräjät 19.–21.3.1649 f. 535 (Kom för rätta Matz Lucasson i Ilmaris och kärde till Kyrckieheerden i Tammela Sochn Wördigh och Wällärde Her Larss Petri Angåande om een Holma under two Sommar såthor höö belägen i brijst Åkren mit i Åån under her Larses endskyllte teegh i Hirffwicåskiby ... framkallades Jacob Jacobsson i Hirffwicåski, hwilcken effter een gammal Manss Oloff Matzssons i Pujalckala den /: uthi sin wälmacht, och wngdoms tijdh :/ haffwer opå her Larss hemman i mehrb:te Hirffwicåski fordom åboodt, refererade at samma Holma hedhenhööss och uhrmine hadhe Legadh under her Larsses boolstadh ... Sedhermehra Welb:t her Larss Exciperade at hans Antecessor och förb:te Oloff medh hans Swärfadher Thomas Talicka åthskillige åhr, Saligh her Jören Pauli [Loimaan kappalainen Georgius Pauli, Laurentius Petrin 1. vaimon isä] 40 åhr sampt her Larss sielff 14 åhr och all den tijdhen hwarken hans fadher elder han siälff här om lite pulserat elder qwälliat hadhe uthi rooligen Possidera Låthit). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 14 (1665. 16 April. D:n magister Jacobus Tammelinus, Abo, diem obiit); K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 72 (XVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 17 (XVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 540 (isä); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 74, 79, 84–89, 91, 101–102, (103–105), 161, 184–185, 187, 202, 203, 243, 244, 267, 272, 279, 290–291, 332, 347, 402, 403, 450, 484, 522; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 15, 51; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 33 passim (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 158 (29.4.1665, ‡ m:r Jacobus Tammelinus). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 182 V#3714; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 72 V#3951; Å. Laurén, Kyrkoherdens i Pemar Martinus Johannis' efterkommande. Genos 18 (1947) s. 55; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2017R, 3700G, 3714R, 3722G, 3951R; J. Pousar, Släkthärvan Tammelin-Tammelander. Genos 49 (1978) s. 53; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 72; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #646H (prom. 1664), 2086R, 3686R, 3824R.

Doria respondentti

Päivitetty 16.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Tammelinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1182>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.