Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 94 henkilöä. Olet sivulla 1 / 150.

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. I–L Lue ‹Prooemium›
s. 1 Lue Nomina studiosorum
per seriem rectoratuum.

I.
Rectore Aeschillo Petræo 1640.
Inscripti Studiosi 249. Pagg. 1–10.
Bor. (= Matricula Nationis Borealis) 1–15.
Ob. (= Matricula Nationis Ostrobotniensis) 1–8.
Sat. (= Matricula Nationis Satacundensis) 1–21.
Sm. (= Matricula Nationis Smolandicæ) 1–10, 12.
Svg. (= Matricula Nationis Sveogothicæ) 1–6.
Vib. (= Matricula Nationis Viburgensis) 1–5.
s. 1 143 Abrahamus Henrici Raumensis. Bor. 13.
s. 1 135 Aeschillus Laurentii Vichtilæus. – Ihjälslagen 12.1.1641.
s. 1 163 Agricola, Abrah. Isaaci. p. 10 || Kpl i Polvasalmi (Saarijärvi) 1646.
s. 1 63 Alanus, Carol. Petri. Bor. 7.
s. 1 65 Andreas Georgii Rimitelensis. Bor. 9 || Nämd i konsist. prot. 1647.
s. 1 179 Andreas Laurentii = Nycopensis.
s. 1 93 Andreas Svenonis Junekopensis. Sm. 12: 8.6. Svg. 3: 1640 || På P. Brahes förord stipendiat 9.6.1641. Tilltalad redan 30.6.
s. 1 72 Anglenius, Simon Caroli Cangasalensis. Sat. 15 || Äfven Finno och Nyl. Son af sist kh i Pojo Carol. Simonis Nurcka († 1626). Student 1641. Informator hos landshöfd. i Åbo Knut Lilljehöök. Orerade 20.3.1642. Relegerad 9.11.1642 för „älskogsbref“ på 3 år, men benådad 1643. Depositor 1644–49. Respondens 7.6.1645 och 27.3.1647 under Vexionius; sjelf præses 1649. Magister 2.5.1647. Rektor i Nykarleby trivialskola 1649; der ännu 1653. – Skrifter, se Stjernman, Aboa Litt. p. 41; Elmgren 1, 45.
s. 1 158 [Appelgren], Sveno Jonæ. Sm. 6 || Stipendiat 1640–44. Auskultant i Åbo hofrätt 1644. Informator för Jac. Joh:is Ramsay, som blef student under följande rektorat (II).
s. 1 34 Arenius, Ol. Magni. p. 2 || Verml. Bondeson från Ölmehärad. Född 1611. Student 1640. Prestvigd till huspredikant hos presidenten Jöns Kurck i Åbo 1643. Kh i Malax 1649–82. – Skrifter, se Strandb. II, 41; Stjernm. p. 55; Elmgr. I, 46. 83.
s. 2 35 Arenius, Petrus Magni. p. 2 || Verml. Föregåendes bror. Student i Åbo 1640. Stipendiat 2.12.1640–52. Notarius stipendiariorum. Respondens 1653 u. Petræus. Redan som student t. f. pedagog på Åland. Hörare 1652, kollega 1655 i Åbo skola. Kpl i Eckerö 1675; ännu 1685. – Ej att förvexla med sin slägting Petr. Magni Gyllenius Verml., som i sin dagbok talar om honom, sidd. 8. 135 f. 229. 233.
s. 2 76 Bahn, Johannes Adami Nyl. – Student i Upsala 1638. I Åbo informator för prof. Sv. Vigelii son Isak (jfr III), med hvars syster gifte sig. Stipendiat 1645–48. Respondens 21.3.1645 u. Terserus, 17.4.1647 u. Nycopensis. Magister 4.5.1647. Kh i Ekenäs 1650. Död 1657. – Skrift, se Stjernm. p. 39.
s. 2 4 Bergius, Petrus Andreæ. p. 2 || Suderman. Timmermansson från Berga gård, Husby socken. Född 1612. Stipendiat 2.12.1640–49. Respondens 17.10.1646 u. Vexionius, 3.3.1647 u. Nycopensis. Magister 4.5.1647. Adjunkt i filos. fakulteten 1649. LL professor 1652. Kh i Töfsala 1671. Död 1691. – Skrifter, se Stjernm. p. 39; Elmgr. I, 46; Lidén.
s. 2 85 Bergius, Laur. Erici. p. 6 || Nämd, såsom redan borta, i prot. 1644 och 1649.
s. 2 97 Bock, Eric. Francisci. p. 7 || Stipendiat. Subrektor i Helsingfors trivialskola 11.1640. Död 1641.
s. 2 38 Bonderus, Jonas Suderm. p. 2.
s. 2 165 Borgstadius, Joh. Nicolai. p. 10.
s. 2 83 Borkhaus, Ol. Theodori Vib. p. 6 || Vib. 3: Borkhieus, Ol. Henrici; i prot. Ol. Barkhusius. Stipendiat 1647–50.
s. 2 95 Brauderus, Car. And:æ Vg. p. 7 || Svg. 5: 1640.
s. 2 166 Bremerus, Henr. Johannis. p. 10 || Trol. Henr. Joh:is Aboensis, som på P. Brahes förord fick stipendium, det han åtnjöt (i 2 klassen) t. o. m. 1645. Student ännu 1653.
s. 2 103 Brerikius (sic!), Andr. Petr. Vermel. p. 7 || Trol. Andr. Brevichius, nämd i prot. 15.9.1641 och 10.8.1642 kallad „studiosus Aboensis“ med epitetet „Dominus“; påtänkt till adjunkt i filos. fakult. – Brevik i Kroppa socken, Vermland.
s. 2 180 Canis (Kanis), Laur. Jacobi Aboens. – Enl. prot. 9.5.1641 o. 1642 odoga. Möjligen Laur. Thomæ(?) Canis, oregerlig hospitalspredikant i Åbo 1656; suspenderad 1657.
s. 2 54 Canutus Magni Botniensis. Ob. 1 || I prot. 10.3.1641.
s. 2 32 Carlstadius, Ol. Olai. p. 2 || I prot. 1642–46 Ol. Olai Verml. Möjligen samme Ol. Carlstadius, hvilken i prot. 1660 o. 1661 nämnes som fullmägtig i tvistemål.
s. 2 257 Carolus Jonæ Verml. – I k:m 1642–47 ofta tilltalad stipendiat.
s. 2 154 Clarmannus, Isaac. Petri. p. 9 || Måhända Is. Petri, kallad Dn. i prot. 17.2.1647.
s. 2 134 [Colliander], Henricus Severini. – Jfr prot. 2.12.1640, 4.5.1642. – Skolkollega i Åbo 1642. Kh i Rimito 1659. Död 1671.
s. 2 96 Columba, Jonas Sunonis Vg. p. 7 || Svg. 6: 1640.
s. 3 156 Coræus, Joh. Bergeri. p. 9 || Smol. Afgick från stipendium (i 1 kl.) 1645.
s. 3 149 Corvinus, Laur. Joh:is. p. 9 || Trol. son af kh i Limingo Joh. Lithovius, äfven kallad Corvinus eller Limingius († 1634).
s. 3 118 Costenius, And. Petri. p. 8 || Hans bror p. 34.
s. 3 98 Coterus [Cuterus?], Henr. Henrici. p. 7 || Väl Henr. Henrici Nahka Aboensis, relegerad 8.12.1641 för våld mot sin moder.
s. 3 8 Curnovius, Johannes Henrici. Sat. 1 || Från Björneborg. Stipendiat 1643–48. Respondens 17.5.1645 u. Vexionius. Orerade 24.3.1644. Auskultant i Åbo hofrätt. Häradshöfding o. borgmästare i Kajana. Aflät ofta bref till P. Brahe. Dog, innan ett af honom författadt arbete öfver svenska lagen, hvilket P. Brahe lofvat bekosta, utkommit. Hans oration tryckt Ab. 1644.
s. 3 159 Didricus Petri. Sm. 7 || Fråndömd stipendium 10.5.1643. Kallad Dn. 19.3.1645 och 6.7.1646.
s. 3 157 Dumerus, Isaac. Nicolai. p. 9 || Smol. Stipendiat 1642–44 och åter, efter bortavaro, 1647–50. Respondens 11.9.1647 u. Svenonius, 24.5.1650 u. Sv. Vigelius.
s. 3 122 Ekman, Casp. Caspari. p. 8 || Aboensis. Student i Upsala 5.1643. Möjl. den Casp. Ekman, hvilken i prot. 11.5.1664 nämnes såsom då bosatt i Stockholm.
s. 3 123 Ekman, Henr. Caspari. p. 8 || Aftonsångspredikant i Åbo 1648.
s. 3 136 Elias Marci Wasensis. Ob. 4 || En El. Marci Bothn. i prot. 1640, 1641.
s. 3 37 Ericus Andreæ. p. 2.
s. 3 43 Ericus Arvidi. p. 3 || Bor. 3: Wemoensis. – En Er. Arvidi kh i Loppis 1645; död 1661. – Se till Gabr. Arvidi här nedan.
s. 3 68 Ericus Aeschilli. p. 5 || Bor. 12: Letalensis.
s. 3 66 Ericus Sigfridi Raumensis. Bor. 10.
s. 3 320 Ericus Israelis Vestm. – Sjuklig; fick hjelp att återvända till Sverige, i maj 1643.
s. 3 49 Euraboensis, Nic. Marci. p. 3 || Sat. 9: Nic. Marci Euraensis [Escholenius], sacellanus in Luvia [1664], obiit 1688.
s. 3 84 Fateburg l. Fatebur, Martinus Henrici Viburg. – Son af rektorn vid Viborgs trivialskola M. Henr. Martini Fatebur († 1647). Student 1640. Kallas Dn. i prot. 1642.
s. 3 84 Ferbus, Mart. Henrici Vib. p. 6 || Vib. 4: Forbus.
s. 3 29 Flemingius, Henr. p. 2 || Bor. 1: de Hannula [misstag!]. – Son af sist riksrådet Henr. Fleming till Lechtis och Yläne m. fl. gods i Lifland o. Sverige († 1650). Född 1625. Student i Leyden 9.10.1641. Öfverste för Björneborgs regemente 1661. Generalmajors afsked 1674. Död 1697.
s. 3 30 Flemingius, Petrus. p. 7 || Bor. 2: de Hannula. – Föregåendes kusin. Son af assessoren i Åbo hofrätt, sist landshöfdingen i Nyslotts län Herman Fleming († 1652). Kammarherre 1650. Kommendant på Arensburg 1661.

Siirry sivulle:
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >